Leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Mw. J. Graaf-Frissen (secretaris)

Ik woon al 40 jaar met veel plezier in Hellevoetsluis. Jarenlang heb ik gewerkt als docent in het volwassenonderwijs. Sinds mijn vroegpensioen ben ik actief in het vrijwilligerswerk bij diverse organisaties in Hellevoetsluis. 
Door mijn voormalige werkzaamheden als coördinator van de Mantelzorgsalon van het SBO ben ik in contact gekomen met veel mantelzorgers en betrokken geraakt bij deze mensen. Deze burgers, waaronder veel ouderen, zijn vaak overbelast en krijgen er steeds meer taken bij. In onderwerpen die hiermee te maken hebben, ben ik zeer geïnteresseerd. Ook heb ik belangstelling voor onderwerpen zoals inburgering, vrijwilligers, Welzijn en leefbaarheid en Volwassenonderwijs. Verder gaat mijn belangstelling uit naar onderwerpen die betrekking hebben op veranderingen in de Wmo en de AWBZ en de gevolgen voor de mensen, die hier een beroep op moeten doen. Via de Adviesraad Sociaal Domein hoop ik aan bovengenoemde zaken dan ook een positieve bijdrage te kunnen leveren. 

Mw. J. van Onkelen

Hierbij wil ik mij graag voorstellen, mijn naam is Joanne van Onkelen, ik ben getrouwd en heb 2 volwassen kinderen. Sinds 2002 ben ik woonachtig in Hellevoetsluis. Oorspronkelijk komt ons gezin uit Alkmaar, Noord- Holland.

Voorheen ben ik werkzaam geweest in de zorgsector als ambulant begeleider bij mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrisch problematiek. In de periode heb vaak contact gehad met de Gemeente Hellevoetsluis ten behoeve van de cliënten, ik heb dit altijd als zeer positief mogen  ervaren, waarin echt werd meegedacht vanuit de kant van de gemeente.

Op dit moment ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk als stress en relatie coach/counsellor en geef ik mindfulness cursussen. Tevens ben ik reeds 7 jaar vrijwilliger bij de buurtbemiddeling van Hellevoetsluis, wat ik nog steeds als een uitdaging beschouw en met heel veel plezier doe. Ik hoop dan ook met mijn praktijkervaring binnen de zorgsector een bijdrage te kunnen leveren aan de Adviesraad Sociaal Domein van Hellevoetsluis.

Dhr. S. van Iersel

Hierbij wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is Sjef van Iersel, 70 jaar oud, vader van 3 kinderen en grootvader van 6 kleinkinderen. Mijn roots liggen in Brabant maar ik woon al meer dan 40 jaar met veel plezier in Hellevoetsluis. Al enige tijd ben ik met (vroeg) pensioen. Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht op afdelingen Personeelszaken van grote bedrijven in de Botlek. Ik heb daar verschillende functies gehad waaronder Bedrijfsmaatschappelijk Werker en HR Manager. Na mijn pensionering heb ik mij op vrijwilligers werk gestort. Al vele jaren ben ik vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en vooral actief bij het opvangen en juridisch bijstaan van statushouders die in Hellevoetsluis komen wonen. Een aantal jaren ben ik buurtbemiddelaar geweest. Al enige tijd ben ik ook vrijwilliger bij SBO en bezoek ik elke week twee oudere cliënten.

In de vorige zittingsperiode van de gemeenteraad was ik namens GroenLinks lid van twee raadscommissies (ZWO en WWR). Nu ben ik meer ondersteunend aanwezig bij fractievergaderingen.

Ik hoop vanuit mijn ervaringen als vrijwilliger een bijdrage te kunnen leveren  aan de Adviesraad Sociaal Domein.  Mijn aandacht zal ook vooral uitgaan naar de positie van mantelzorgers en de schuldenproblematiek.

Dhr. W. Bouma

Mijn naam is Wibo Bouma.Ik woon al 42 jaar in Hellevoetsluis. Ik ben 25 jaar werkzaam geweest in het onderwijs en was 12 jaar wethouder van Hellevoetsluis.

Tegenwoordig ben ik vooral actief in het vrijwilligerswerk. Zo was ik bestuurslid van voetbalvereniging Hellevoetsluis, waar ik nu nog deel uitmaak van het jeugdbestuur, en van Stichting Anders Spelen.

In de Adviesraad Sociaal Domein wil ik graag meedenken over en meewerken aan beleidsontwikkelingen. Daarnaast hoop ik de positie van kwetsbare groepen in de samenleving te helpen verbeteren.

Mw. I. Beaufort (voorzitter)

Ik wil me graag voorstellen. Mijn naam is Ingrid Beaufort, en ik woon sinds 1992 met veel plezier in Hellevoetsluis. Ik ben getrouwd en heb 2 (inmiddels) uitwonende dochters en werkte tot 2020 bij thuiszorgorganisatie Directzorg in Hellevoetsluis als verpleegkundige. Tussen 1992 en heden heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan in de gezondheidszorg, medezeggenschapsraden in het primaire en voorgezet onderwijs en bij verschillende sportverenigingen.

Op dit moment ben ik o.a. ook vrijwilliger bij de VPTZ ( Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) via het Hospice “De Waterlelie” in Spijkenisse. Ik ben inzetbaar als vrijwilliger thuis bij mensen in Hellevoetsluis die in de laatste fase van hun leven ondersteuning vragen. Ook kan het zijn dat de mantelzorger even een moment voor zichzelf nodig heeft, en daarom een beroep doet op een vrijwilliger.

Bij zowel de thuiszorgorganisatie Directzorg als de VPTZ heb ik te maken met de nieuwe wetgeving van o.a. de WMO en kom ik situaties tegen die het Sociaal Domein betreffen. Ik hoop vanuit deze praktijk een bijdrage te kunnen leveren in de Adviesraad Sociaal Domein voor de komende tijd.

Dhr. F. Baan

Vanaf 1994 woon ik in het mooie Hellevoetsluis. Ik woon samen en samen hebben we twee kinderen die beiden hun hele leven in Hellevoetsluis hebben gewoond.

Door persoonlijke ervaring weet ik hoe belangrijk de vormgeving van het sociaal domein door gemeenten kan zijn voor burgers. Mijn ouders en schoonouders hebben allen een leeftijd dat het onvermijdelijk is dat zij, en ik dus ook, geconfronteerd worden met onderwerpen als mantelzorg, cliëntondersteuning en vervoer op maat. Naast deze persoonlijke ervaringen heb ik ook als secretaris bij FC Vlotbrug regelmatig direct te maken gehad met uiteenlopende problemen van (jeugd)leden.

Momenteel werk ik bij de DCMR Milieudienst Rijnmond en hou me vooral bezig met beleidsontwikkeling, analyses en monitoring. In de Adviesraad Sociaal Domein wil ik dan ook graag bijdragen aan de vormgeving van beleidsontwikkelingen. Beleid moet logisch, uitvoerbaar, redelijk en transparant zijn en blijven.

Mw. Y. van Oldenmark

Mijn naam is Yvonne van Oldenmark-de Bruijn, 62 jaar en woon al 30 jaar met veel plezier in Hellevoetsluis.

Ik ben getrouwd en heb een zoon en een dochter en 4 kleinzoons.

Al 16 jaar ben ik werkzaam als vrijwilliger bij het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, onderdeel van Stichting Push. Daarnaast voer ik werkzaamheden uit in het Erasmus-Universiteit als surveillant bij de geneeskunde examens en tentamens.

Door de vele contacten met de vrijwilligersorganisaties heb ik mij breed georiënteerd op allerlei vlakken van het vrijwilligerswerk in Hellevoetsluis. Deze ervaring wil ik graag inbrengen als lid van de adviesraad sociaal domein.

Dhr. L. Keijsers

Mijn naam is Louis Keijsers. Ik ben in 1952 geboren in Blitterswijck(L). Mijn vrouw en ik wonen sinds 1977 in Hellevoetsluis. We hebben een gezin van drie kinderen die inmiddels ook ieder ook hun eigen gezin hebben gesticht. We zijn gelukkige grootouders van acht kleinkinderen.
Van 1977 tot 1999 heb ik gewerkt als maatschappelijk werker bij de Sociaal Pedagogische Dienst Zuid Holland Zuid, tegenwoordig MEE. In deze eerste baan heb ik gezinnen met een gehandicapt kind begeleid. Na 22 jaar ben ik overgestapt naar het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) te Rotterdam met als werkgebied Zeeland en later Rotterdam – Centrum. Het AMK heet tegenwoordig Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. In mijn tweede baan heb ik meldingen onderzocht van vermoedens over onveiligheid in gezinnen. Ik was geen man van enkel binnen zitten om met bureauwerk bezig te zijn. Het liefst ging ik op pad om thuis bij en met de gezinnen in gesprek te gaan. Met de ouders zelf probeerde ik te kijken waar hun knelpunten zaten en wat betrokkenen er zelf aan konden doen. Mijn credo luidt: mobiliseer je kracht. Zorg dat je regisseur wordt van je eigen keuzes en van je eigen leven.
In januari 2018 ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Ik wil graag mijn ervaring als uitvoerend werker gebruiken in het werk bij de Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis.
 
Mijn hobby's zijn wandelen, fietsen, zingen, cryptogrammen maken, goede thrillers lezen en op tv goede series bekijken.

Mw. I. van Buuren

Ik ben Ingrid van Buuren, 66 jaar, gehuwd met Dick Bauw en woon zo'n 25 jaar met plezier in Hellevoetsluis. 2 volwassen kinderen en 4 kleinkinderen. Ik ben gepensioneerd en heb ruim 40 jaar gewerkt binnen het Sociaal Domein, eerst als uitvoerder, daarna als beleidsadviseur met daarbij de rol van regisseur voor meervoudig complexe casussen indien de casus niet door de lijn, zoals dat heet, kon worden opgepakt. De WMO, Jeugdwet en Participatiewet waren mijn terrein. Ook heb ik te maken gehad als regisseur met de taakstelling die iedere gemeente heeft in de huisvesting van vergunninghouders (vluchtelingen met verblijfsstatus). Dit alles voor een andere gemeente. Nu ben ik actief bij de Voedselbank Hellevoetsluis als 2e coördinator Intake, Buurtbemiddelaar en lid van de adviesraad Sociaal Domein. De maaltijdbezorging voor de SBO heb ik in Coronatijd zo'n 2 jaar gedaan, samen met mijn man. Het verplichte thuiswerken maakte dit mogelijk.
Ik hoop samen met mijn medeleden een steentje te kunnen bijdragen aan een nog mooier Hellevoetsluis.