Mw. J. Graaf-Frissen (secretaris)

Jose

José Graaf-Frissen woont al 33 jaar met veel plezier in Hellevoetsluis. Jarenlang heeft zij gewerkt als docent in het volwassenonderwijs. Sinds haar vroegpensioen is zij actief in het vrijwilligerswerk bij diverse organisaties in Hellevoetsluis. 
Door haar werkzaamheden als coördinator van de Mantelzorgsalon van het SBO is zij in contact gekomen met veel mantelzorgers en betrokken geraakt bij deze mensen. Deze burgers, waaronder veel ouderen, zijn vaak overbelast en krijgen er steeds meer taken bij. Onderwerpen die betrekking hebben op mantelzorg hebben dan ook haar belangstelling. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de overgang van de verzorgingsmaatschappij naar de participatiesamenleving en wat dit betekent voor de samenleving, en met name ouderen. Ook kan gedacht worden aan zaken die betrekking hebben op veranderingen in de Wmo en de AWBZ en de gevolgen voor de mensen, die hier een beroep op moeten doen. Via de Adviesraad Sociaal Domein hoopt zij aan bovengenoemde zaken dan ook een positieve bijdrage te kunnen leveren.

 

Afbeelding Jos? Graaf-Frissen