Mw. F. de Wit-Born

Femke

Mijn naam is Femke de Wit , 40 jaar, getrouwd en moeder van twee kinderen. Met veel plezier woon ik inmiddels 30 jaar in de gemeente Hellevoetsluis.

Ik ben werkzaam als curator bij een stichting voor budgethulp, bewindvoering en curatele. Ik vertegenwoordig cliënten op financieel- en zorggebied. De cliënten zijn door de rechter onder curatele gesteld en zijn hierdoor handelingsonbekwaam.

Door mijn werk kom ik veel in aanraking met mensen met psychische en/of psychiatrische problematiek. De kennis en ervaring vanuit de praktijk wil ik gebruiken om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de Adviesraad Sociaal Domein.