Dhr. S. van Iersel

S. van Iersel

Hierbij wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is Sjef van Iersel, 70 jaar oud, vader van 3 kinderen en grootvader van 6 kleinkinderen. Mijn roots liggen in Brabant maar ik woon al meer dan 40 jaar met veel plezier in Hellevoetsluis. Al enige tijd ben ik met (vroeg) pensioen. Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht op afdelingen Personeelszaken van grote bedrijven in de Botlek. Ik heb daar verschillende functies gehad waaronder Bedrijfsmaatschappelijk Werker en HR Manager. Na mijn pensionering heb ik mij op vrijwilligers werk gestort. Al vele jaren ben ik vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en vooral actief bij het opvangen en juridisch bijstaan van statushouders die in Hellevoetsluis komen wonen. Een aantal jaren ben ik buurtbemiddelaar geweest. Al enige tijd ben ik ook vrijwilliger bij SBO en bezoek ik elke week twee oudere cliënten.

In de vorige zittingsperiode van de gemeenteraad was ik namens GroenLinks lid van twee raadscommissies (ZWO en WWR). Nu ben ik meer ondersteunend aanwezig bij fractievergaderingen.

Ik hoop vanuit mijn ervaringen als vrijwilliger een bijdrage te kunnen leveren  aan de Adviesraad Sociaal Domein.  Mijn aandacht zal ook vooral uitgaan naar de positie van mantelzorgers en de schuldenproblematiek.