Agenda Adviesraad Sociaal Domein 14 oktober

Op deze pagina vindt u de agenda voor de vergadering van 14 oktober

De agenda voor de maandelijkse vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein. Vanwege geldende Corona vindt deze vergadering digitaal plaats. De Adviesraad Sociaal Domein informeert en adviseert het college gevraagd en ongevraagd en signaleert ontwikkelingen over alle zaken die betrekking hebben op het sociale domein.

Datum: dinsdag 14 oktober
Tijd : 19.30 uur
Plaats: Trompzaal Gemeentehuis Hellevoetsluis
Agenda :

 1. Opening
 2. Gesprek wethouder van der Velde
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen agenda
 5. Notulen van 14 september 2021
 6. Actielijst
 7. Ingekomen stukken
 8. Interne zaken 
 9. Werkgroepen
 10. Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 11. Adviezen / Reactie
 12. Bijeenkomsten
 13. Wat verder ter tafel komt

De ingekomen stukken die besproken gaan worden zijn:

 • Memo Sociaal Domein Herfst 2021 (ter informatie)
 • Visie GGD (ter informatie) 
 1. Oplegnotitie Visie GGD 3.0 Koers voor de Toekomst
 2. Bijlage 1 _ Visie GGD Rotterdam Rijnmond Koers voor de toekomst
 3. Bijlage 2 - Context in kaart GGD RR
 4. Bijlage 3 - Informateur-Oproep-en-investeringsagenda-GGDen-pfd
 • Berenschotrapportage Toekomstmogelijkheden P-Wet, Minimabeleid, Inburgering
 • Reactie ASD nav verbetervoorstellen FJTZ