Vergaderschema 2021

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zullen plaatsvinden op de volgende data:

Woensdag 17 februari
Donderdag 18 maart
Woensdag 14 april
Dinsdag 18 mei
Woensdag 16 juni
Donderdag 15 juli
Dinsdag 14 september
Donderdag 14 oktober
Woensdag 17 november
Woensdag 15 december