Gevraagd advies Verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021

Op deze pagina leest u het gevraagde advies over 'Verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021'.

Aan: Het College van burgemeester en wethouders

Betreft: Gevraagd advies Verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021
Datum: 19-2-2021

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Mevrouw Resy Sanders heeft aangeboden om uitleg te geven over vragen en opmerkingen van de Adviesraad met betrekking tot wijzigingen in de verordening en beleidsregels van de maatschappelijk ondersteuning 2021.
De Adviesraad heeft besloten geen advies uit te brengen omdat de uitleg van mevrouw Resy Sanders voldoende is.
Dat betekent dat de Adviesraad Sociaal Domein akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen.

Met vriendelijke groet
Namens de Adviesraad Sociaal Domein
José Graaf-Frissen
Secretaris