Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) werkt samen met het college aan de voorbereiding en de uitvoering van beleid binnen het sociaal domein. Dit is één van de manieren waarop het college inwoners betrekt bij dit beleid.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een groep betrokken inwoners uit Hellevoetsluis die is aangesteld door het college van burgemeester en wethouders. 

Wat is het sociaal domein?

De term sociaal domein wordt gebruikt voor alle afdelingen die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.

De Adviesraad Sociaal Domein stelt zich voor:

Wat doen wij?

Wij komen één keer per maand bij elkaar om te praten over zaken die spelen binnen de gemeente Hellevoetsluis. Wij geven gevraagd en ongevraagd informatie en advies aan het college van burgemeester en wethouders. 

Voor wie zetten wij ons in?

Wij zijn er voor alle inwoners van Hellevoetsluis. Als adviesraad vormen wij een brug tussen inwoners en de gemeente Hellevoetsluis. Ook hebben onze leden contact met verschillende cliëntenraden en hun achterban. De informatie van de achterban is van belang wanneer wij een gevraagd of een ongevraagd advies indienen. 

Wat zijn onze taken?

Meer informatie over de taken en bevoegdheden vindt u in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis 2015.

Leden van de ASD

De ASD bestaat uit volwassen inwoners van de gemeente. De leden hebben kennis over de vraagstukken in het sociaal domein en vinden dit leuk. Het college benoemt de leden van de ASD voor vier jaar. De ASD vergadert elke maand in het gemeentehuis. Bekijk de leden van de Adviesraad Sociaal Domein. De vergaderingen en adviezen van de ASD zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen bent u van harte welkom. Bekijk de adviezen en het vergaderschema van de ASD.

Contact met de ASD

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein via: 
Ambtelijk secretaris Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis
Telefoonnummer: 14 0181
E-mail: asd@hellevoetsluis.nl

Groepsfoto leden adviesraad Sociaal Domein