Zorg en hulp

 • Corona-informatie

  Op deze pagina vindt u actuele informatie over corona-maatregelen, testen, vaccineren en financiële tegemoetkomingen.

 • Waar kan ik terecht voor zorg, ondersteuning of hulp in Hellevoetsluis?

  Voor hulp en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, hulp bij het huishouden en Wmo-taken kunt u terecht bij de gemeente. De hulp en ondersteuning die u krijgt is dicht bij huis georganiseerd. Maar hoe werkt dit precies?

 • Hulp en ondersteuning

  Op deze pagina vindt u informatie over persoonsgebonden budget, huiselijk geweld en kindermishandeling, Wmo, mantelzorg, hulp bij het huishouden en gehandicaptenparkeerplaats en -kaart

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Soms is een steuntje in de rug nodig bij het opgroeien en/of opvoeden of ontstaan er problemen die nog complexer zijn en meer dan een steuntje in de rug vragen. Klik op een van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 • Samenleven (Welzijn)

  Hier vindt u informatie over welzijnswerk, vrijwilligerswerk en eenzaamheid.

 • Opvang en beschermd wonen

  Hier vindt u informatie over crisisopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Als u zorg of hulp moet regelen, mag u altijd een vriend(in) of familielid meenemen naar het gesprek met de gemeente. Soms kan het verstandig zijn de hulp van iemand anders te vragen. We noemen dit cliëntondersteuning. Deze hulp is gratis.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) werkt samen met het college aan de voorbereiding en de uitvoering van beleid binnen het sociaal domein. Dit is één van de manieren waarop het college inwoners betrekt bij dit beleid.

 • Wmo Toezicht

  De gemeente is verantwoordelijk voor het aanstellen van een toezichthouder Wmo. Met ingang van 1 september 2015 heeft de gemeente Hellevoetsluis dit belegd bij de GGD Rotterdam-Rijnmond.

 • Melding psychische hulp

  Maakt u zich zorgen over iemand en denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft omdat hij of zij een gevaar is voor zichzelf of anderen? Dan kunt u dat melden bij het Sociaal gebiedsteam Hellevoetsluis - Westvoorne via 14 0181.

 • Sociaal Gebiedsteam Hellevoetsluis-Westvoorne

  Wat is het sociaal gebiedsteam Hellevoetsluis-Westvoorne?

 • Inburgeren

  Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Op deze pagina leest u meer informatie over inburgeren.

 • Informatie voor zorgaanbieders

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van een divers zorgaanbod. Bij het inkopen van zorg werken de Voornse gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samen.

 • Privacystatement afdeling Werk, Inkomen en Zorg van gemeente Hellevoetsluis

  Als u een aanvraag doet bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, vragen wij persoonsgegevens van u. Op deze pagina leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn.

 • Noodopvang vluchtelingen Hellevoetsluis

  In Gemeente Hellevoetsluis vindt noodopvang plaats voor vluchtelingen en statushouders op een riviercruiseschip in de Koopvaardijhaven. Tussen half december 2022 en half januari 2023 kotm er tijdelijk nog een extra schip, dat nabij de vuurtoren komt te liggen. Heeft u vragen over de opvang? Mail dan naar opvang@hellevoetsluis.nl.