Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Natuur

De natuur krijgt volop aandacht in de gemeente Hellevoetsluis. Hellevoetsluis ligt te midden van prachtige natuur- en recreatiegebieden. Maar ook binnen de bebouwde kom van Hellevoetsluis is veel natuur te ontdekken, zowel groen als water. 

Natuurgebieden in Hellevoetsluis zijn het Haringvliet, de duinen en het strand, Fort Noorddijk, het Grasweggebied, het Ravense Hout en het Kooisteebos. Maar ook de open polders rondom Hellevoetsluis, de kreken en de groenstroken en watergangen in de stad vormen leefgebied voor planten en dieren. Tegelijkertijd zijn dit plaatsen waar veel Hellevoeters en toeristen recreëren.

 

Meer ruimte voor de natuur

De gemeente zorgt ervoor dat het groen in Hellevoetsluis behouden blijft, dat de (ecologische) kwaliteit ervan verbetert en dat het groen in Hellevoetsluis er verzorgd uitziet. Ook streeft de gemeente ernaar om op de plekken waar dat mogelijk is het groen in de gemeente zoveel mogelijk geschikt te maken als leefgebied voor planten en dieren. Na een aantal succesvolle proeven met ecologisch beheer wordt daarom het aantal locaties met deze wijze van beheer steeds iets uitgebreid. Door minder vaak te maaien, ontstaat een kruidenrijk en bloemrijk grasveld dat leefgebied en voedsel biedt aan vlinders, bijen, vogels, kleine zoogdieren en amfibieën. 

Natuur 

 

Ecologisch beheer 

Bij het ecologisch beheer houdt de gemeente rekening met de eventuele andere functies die een gebied heeft. Zo zijn er langs de Struytse Zeedijk aan de oever van het Haringvliet ook plaatsen waar het gras als gazon gemaaid blijft, zodat mensen op die plekken kunnen recreëren. Langs de (fiets)paden blijft een strook gras kort gemaaid in verband met vervuiling en veiligheid. Wilt u weten waar de gemeente in 2016 ecologisch gaat beheren, klik dan hier voor de kaart met alle locaties.

 

Ecologisch beheer  

 

Natuurvriendelijk tuinieren

Naast het openbaar groen, maken tuinen van inwoners ook een groot deel uit van de oppervlakte in de stad. De gemeente probeert daarom bewoners bewust te maken van de bijdrage die hun tuin kan leveren op het gebied van waterberging en biodiversiteit. In een betegelde tuin kan regenwater de grond niet in, dus al dat water komt in het riool terecht. Bovendien leven in betegelde tuinen geen planten en dieren. Een tuin met struiken en vaste planten trekt juist veel dieren aan, zoals vogels, vlinders, bijen en zelfs egels. Als er water in de buurt is of als je een vijver hebt, dan heb je ook nog kans op libellen, kikkers en salamanders in de tuin. Tips over hoe je van je tuin een natuurparadijs kunt maken, heeft de gemeente samengevat in een brochure. Deze kunt u hier downloaden. 

 

Huismus, gierzwaluw en vleermuis

De gemeente besteedt extra aandacht aan de huismussen, gierzwaluwen en de vleermuizen in de stad. In 2014 is onderzocht waar deze dieren in Hellevoetsluis leven. De gemeente wil deze dieren zo goed mogelijk beschermen en helpen. Ook u als inwoner kunt deze dieren helpen. Huismussen kunt u bijvoorbeeld helpen met dichte beplanting in uw tuin (bijvoorbeeld een vuurdoorn of ligusterhaag) en door ze jaarrond broodkorstjes, havermout of strooivoer aan te bieden. Ook andere vogels profiteren hiervan. Een andere manier om de huismussen te helpen is het aanbrengen van nestgelegenheid. Er zijn speciale nestkasten voor huismussen te koop of u kunt vogelvides aanbrengen onder uw dak. Voor meer informatie over vogelvides kunt u deze link raadplegen.

Ook voor gierzwaluwen kunt u nestgelegenheid aanbrengen. Deze speciale nestkasten hangt u dan onder de nok van uw dak of uw dakgoot. Meer informatie en bouwtekeningen van nestkasten voor gierzwaluwen kunt u vinden op de website van de Gierzwaluwbescherming http://gierzwaluwbescherming.nl/bescherming/nestkasten/

 

Foto huismussen bij bord Hellevoetsluis van Sander Terlouw Foto gierzwaluw onder dakrand van Garry Bakker 

 Foto boven gemaakt door Sander Terlouw,  foto onder gemaakt door Garry Bakker.

 

Voor vleermuizen zijn er speciale vleermuiskasten beschikbaar. Hang een vleermuiskast minstens 4 meter hoog en op een zonnige plek op. Vleermuizen houden namelijk van warmte. 

 

Krekenplan

Het project 'Kreken Kweken' is een samenwerkingsproject tussen de gemeenten van Voorne-Putten, Waterschap Hollandse Delta en de stadsregio Rotterdam. Met het project willen de partijen oude kreken op Voorne-Putten in ere herstellen. Het project bevat de aanleg van circa 8 kilometer ecologische oevers (zones) met een breedte van minimaal 10 meter, 8 kilometer wandelpaden langs de oevers en 5 ecologische stapstenen (kleine natuurgebiedjes) van elk circa 0,5 hectare. Het project is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs en andere grondeigenaren die op de plaats van de kreekzones grond bezitten. De kreekzones zullen door vrijwillige kavelruil en aankoop verworven worden. Een aantal kreekzones is al in bezit van het waterschap. 

 

Aangelegde natuurvriendelijke oever langs de Betjesweg  

 

Gerelateerde beleidsstukken en documenten:

 • Beleidsvisie Duurzaamheid en milieu 
 • Groenstructuurplan 2010-2020
 • Bomenplan
 • Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 2008
 • Watervisie
 • Flora- en faunainventarisatie deel 1 (Flora, vleermuizen, kleine zoogdieren, amfibieën, vissen en ongewervelden)
 • Flora- en faunainventarisatie deel 2 (Broedvogels)
 • Ecologisch beheerplan
 • Ecologisch beheerplan bijlage 3 (Beheerkaart)
 • Ecologisch beheerplan bijlage 4 (Faseringskaart)
 • Inventarisatie beschermde
  natuurwaarden Hellevoetsluis
  2014 (gierzwaluw, huismus & vleermuis)

Zoeken