Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Energie en klimaat

De gemeente wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en stimuleert ook inwoners en bedrijven om dit te doen. Aan inwoners bijvoorbeeld door de mensen energieadvies aan huis aan te bieden, een service waarmee u kunt besparen op uw energierekening en tegelijkertijd een bijdrage levert aan het milieu.

Klimaat, energie en materialen

Door de uitstoot van meer broeikasgassen (CO2, methaan, lachgas) in de atmosfeer stijgt de temperatuur op aarde. Dit wordt het versterkt broeikaseffect genoemd met als gevolg dat het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. De CO2 uitstoot geeft de grootste bijdrage aan het versterkt broeikaseffect en wordt o.a. veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de CO2 uitstoot terug te dringen moet het fossiele brandstofverbruik verminderd worden. Dit kan door energiebesparing of door het gebruik van duurzame energiebronnen als wind, zon, biomassa en aardwarmte. Het gebruik van duurzame energie maakt ons daarnaast minder afhankelijk van een klein aantal olie- en gasproducerende landen en de hoge prijzen van fossiele brandstoffen. Energiebesparing zorgt daarbij voor woonlastenvermindering. 
De gemeente Hellevoetsluis streeft naar een CO2 reductie van 40% in 2025  ten opzichte van 1990 door middel van het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie en materialen. 

 

Energieadvies bij u thuis

De energierekening van een gemiddeld huishouden is de laatste jaren aanzienlijk gestegen en ook in de toekomst zullen de energieprijzen blijven stijgen. Dat betekent dat energiegebruik een steeds grotere aanslag zal doen op uw portemonnee. Aan de (stijgende) energieprijzen kunnen we niets doen maar aan de mate waarop we energie gebruiken wel. De gemeente Hellevoetsluis wil u ondersteunen om bewuster met energiegebruik om te gaan door middel van het project ‘Wijkgerichte aanpak energieadviezen’. U kunt gebruik maken van gratis energieadvies, speciaal opgeleide energieadviseurs van de gemeente komen hiervoor op afspraak bij u thuis langs. 


Het energieadvies is vooral gericht op gedragsveranderingen waarmee u op vrij eenvoudige wijze  ongeveer 10% op uw energierekening kunt besparen. Naast een uitgebreid energieadvies krijgt iedereen die meedoet ook een gratis energie bespaarbox met daarin o.a. meerdere spaarlampen, een douchecoach en een doordrukstekker. Het energieteam is al actief geweest in de wijk Nieuw Helvoet waar meer dan 300 bewoners een energieadvies hebben ontvangen. In het algemeen zijn de bewoners enthousiast en verrast dat ze met simpele ingrepen, toch zo'n 10% op de energienota kan besparen. Mogelijke besparingen variëren van € 0 tot € 1.000 per huishouden per jaar. Heeft u interesse in een gratis energieadvies? U kunt een afspraak maken via de website www.bespaarafspraak.nl/hellevoetsluis.

 

WoonwijzerWinkel

Bij de WoonWijzerWinkel kunnen woningeigenaren terecht voor onafhankelijk en deskundig advies over hoe zij hun woning energiezuiniger kunnen maken. Dit is goed voor het milieu, voor de gezondheid en voor het wooncomfort. En het scheelt ook nog eens geld. 

De WoonWijzerWinkel is een initiatief van de gemeente Hellevoetsluis samen met 14 andere gemeenten van de voormalige stadsregio Rijnmond, inclusief Goeree-Overflakkee. Zij hebben zich verenigd in de Alliantie Duurzaam Rijnmond en werken samen met bewoners en bedrijven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ondersteunt dit initiatief de eerste jaren met gelden uit het SER Energieakkoord. 


Door woningeigenaren te stimuleren energie te besparen en zelf duurzame schone energie op te wekken wil de gemeente Hellevoetsluis samen met haar bewoners een bijdrage leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Deze is grotendeels verantwoordelijk voor de verandering van ons klimaat. De klimaatverandering is van grote invloed op onze directe leefomgeving met hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en kans op drogere zomers. Het brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee om onze leefomgeving aan deze veranderingen aan te passen. Denk daarbij aan het ophogen van dijken en zwaardere en duurdere watermanagementsystemen, zoals de riolering. 

Door minder energie uit fossiele grondstoffen te gebruiken komt er minder fijnstof in de lucht. Fijnstof is slecht voor de gezondheid. Fijn stof draagt bij aan het ontstaan van hart- en longziekten, acute en chronische bronchitis, en astma. 

Besparen op energiegebruik en het zelf opwekken van energie maakt bewoners minder afhankelijk van de onvoorspelbare stijging van de energielasten. Zeker voor huishoudens met een krappe beurs is dit aantrekkelijk. 

Verder zijn er grote werkgelegenheidskansen voor bedrijven in de bouw- en installatiesector en op termijn ook voor bedrijven in de duurzame energiesector als steeds meer energiebesparende maatregelen worden getroffen en duurzame energie wordt opgewekt. 


Kortom, genoeg redenen om werk te maken van energiezuinige woningen. Dit kan al heel eenvoudig door het zelf aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie en een standby-killer. Of door het vervangen van een oude onzuinige koelkast en conventionele lampen door zuinige spaar- of LED-lampen. Een stapje verder is het (na)isoleren van muren, dak en vloer, het installeren van zonnepanelen en een zuinige hoog rendement CV-ketel. De meest vergaande vorm is een volledige renovatie tot een zogenoemde ‘nul op de meter’-woning. 


Wilt u weten hoe u dit het beste kunt aanpakken? Laat u dan inspireren en gratis adviseren bij de WoonWijzerWinkel. U kunt eerst een kijkje nemen op de website www.woonwijzerwinkel.nl. Daar kunt u online de potentiële besparingsmogelijkheden van uw woning in kaart brengen. Als u nog vragen hebt kunt u bellen met een adviseur. Ook kunt u een bezoek brengen aan de WoonWijzerWinkel waar u in een expositieruimte van 2.500 m2 vrijwel alle oplossingen vindt om uw woning te verduurzamen. 


Zonnepanelen

Een manier waarop u duurzaam kunt omgaan met energie en een bijdrage kunt leveren aan het milieu, is door zonnepanelen te plaatsen. Bekijk hier de informatiefolder over zonnecollectoren en zonnepanelen. 


Zonatlas nu ook in Hellevoetsluis

In Hellevoetsluis zijn meer dan 50% van de daken geschikt voor zonne-energie. Dit is te zien in de zonatlas . De zonneatlas is een interactief webinstrument dat voor ieder dak in de regio berekent hoe geschikt het is voor zonnepanelen en wat de kosten en de opbrengsten zijn. Niet alleen huishoudens, ook scholen en bedrijven kunnen via deze webtool zien hoe rendabel zonnepanelen op hun dak zijn. 

Daken hebben potentie voor duurzame energieopwekking, de zonatlas brengt dit voor zonne-energie nauwkeurig in beeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoogte van gebouwen, de oppervlakte en de hellingshoek van het dak. En ook de hoeveelheid zon en slagschaduw van bijvoorbeeld schoorstenen en bomen wordt in de berekening meegenomen. De rekenhulp geeft automatisch aan welk deel van het dak het meest geschikt is voor zonnepanelen.

 

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonne-energie kijk dan nu op http://www.zonatlas.nl/ voor de specifieke kaart van Hellevoetsluis.

 

De zonatlas van de gemeenten is ontwikkeld door het Klimaatverbond en Tetraeder.solar in samenwerking met Project A15, in opdracht van de regionale duurzaamheidsagenda van de stadsregio Rotterdam. Project A15 gaat elektrisch rijden op en rond de A15 in een stroomversnelling brengen.  De ambitie is dat 40.000 mensen elektrische gaan rijden op stroom uit zon en wind die lokaal wordt opgewekt. Voor meer informatie over Project A15 klik hier.

 

Gerelateerde beleidsstukken en documenten:

• Beleidsvisie duurzaamheid en milieu

www.woonwijzerwinkel.nl

www.meermetminder.nl

www.milieucentraal.nl

www.rvo.nl

 

 

 

 
 

Zoeken