Bewijstukken bij aanvraag woonurgentie

Op deze pagina vindt u een overzicht van de bewijsstukken die u bij de gemeente moet aanleveren om uw aanvraag woonurgentie compleet te maken.

Medische noodzaak

 • Recente inkomensgegevens zoals salarisstrook en/of uitkeringsspecificatie
 • Een inkomensverklaring van de belastingdienst (IB60)
 • Bij een koopwoning een verklaring van goed betaalgedrag (te verkrijgen bij de hypotheekverstrekker)
 • Bij een huurwoning een verhuurdersverklaring (aan te vragen via de website van de woningcorporatie)

Woonlasten

 • Recente bankafschriften van alle maandelijkse afschrijving woonlasten (let op tenaamstelling aanvrager)
 • Een inkomensverklaring van de belastingdienst (IB60)
 • Drie recente salarisstroken + jaaropgave
 • Elektra afrekening/maandbedrag (kopie bankafschrift)
 • Evides maandbedrag (kopie bankafschrift)
 • Afvalstoffen + rioolheffing (SVHW) 10 termijnen (kopie bankafschrift)
 • Bij een koopwoning, aflossing van de hypotheek (kopie bankafschrift)
 • Bij een huurwoning, betaling van de maandelijkse huur (kopie bankafschrift)
 • Brand-, opstal- en inboedelverzekering (kopie bankafschrift)
 • Getrouwd en in echtscheiding? Het echtscheidingsconvenant
 • Geen echtscheidingsconvenant? Kinderen aanwezig? Een getekend ouderschapsplan/ontbinding samenleving
 • Relatie beëindigd? Geen kinderen aanwezig? Notariële akte omzetting hypotheek
 • Geen echtscheidingsconvenant? Kinderen aanwezig? Een ouderschapsplan welke is bekrachtigd door de Rechtbank of is vastgelegd in een notariële akte, of met behulp van een mediator is opgesteld
 • Bij beëindiging samenlevingscontract (via notaris): bewijsstuk beëindiging inclusief een ouderschapsplan welke is bekrachtigd door de Rechtbank of is vastgelegd in een notariële akte, of met behulp van een mediator is opgesteld.

Geweld en bedreiging

 • Recente inkomensgegevens zoals salarisstrook en/of uitkeringspecificatie
 • Een inkomensverklaring van de belastingdienst (IB60)
 • Bij een koopwoning een verklaring van goed betaalgedrag (te verkrijgen bij de hypotheekverstrekker)
 • Bij een huurwoning een verhuurdersverklaring (aan te vragen via de website van de woningcorporatie)
 • Aangifte politie/mutatiekaart
 • Een ouderschapsplan welke is vastgelegd middels een notariële akte, of dat is bekrachtigd door een Rechtbank, of is opgesteld met behulp van een mediator.

Doorstroming vanuit hulpverleningsinstellingen

 • Recente inkomensgegevens zoals salarisstrook en/of uitkeringspecificatie
 • Een inkomensverklaring van de belastingdienst (IB60)
 • Bij een koopwoning een verklaring van goed betaalgedrag (te verkrijgen bij de hypotheekverstrekker)
 • Bij een huurwoning een verhuurdersverklaring (aan te vragen via de website van de woningcorporatie)
 • Zorgplan dat doorlopen is bij een instelling die door de gemeente daartoe is gecontracteerd en voldoende mate gericht is op resocialisatie en het zelfstandig wonen.

Uitstroom uit voorziening voor tijdelijke opvang vanwege geweld of relationele aard

 • Drie recente loonstroken en IB60 Rapportage formulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van een stempel van de instelling
 • Rapportage hulpverlening en/of verklaring advies politie (indien van toepassing)
 • Bij een koopwoning ( laatste woning voor opvang in eigendom) een verklaring van goed betaalgedrag (te verkrijgen bij de hypotheekverstrekker)
 • Bij een huurwoning  ( laatste huurwoning voor opvang ) een verhuurdersverklaring    (aan te vragen via de website van de woningcorporatie)
 • Aangifte politie/mutatiekaart

Mantelzorg

 • Drie recente loonstroken en IB60 (indien van toepassing beide partners, op te vragen bij de belastingdienst).
 • Bij een koopwoning een verklaring van goed betaalgedrag (hypotheekverklaring) van uw laatste woning (te  verkrijgen bij de hypotheekverstrekker)
 • Bij een huurwoning een verhuurdersverklaring van uw laatste huurwoning (aan te vragen via  de website van de woningcorporatie)
 • Medische verklaringen en /of afgegeven indicaties (diverse instellingen)
 • Zorgplan
 • Machtigingsformulier/gemachtigde