Urgentie aanvragen

Als u door een persoonlijke noodsituatie niet meer in uw woning kunt blijven wonen, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met deze verklaring krijgt u voorrang op andere woningzoekenden.

Urgentie aanvragen (pdf, 349 kB)

U kunt ook iemand anders machtigen (pdf, 24 kB) om urgentie voor u aan te vragen. Let op: U moet zelf ook een handtekening zetten op het formulier.

Voorwaarden voor urgentieverklaring

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont op het moment van aanvraag in de regio Rotterdam.
  • U heeft een eigen woonruimte. U kunt bewijzen dat u de huurder of eigenaar van de woning bent.
  • U heeft geen huurschuld. Als u een huurachterstand heeft, waarvoor u een betalingsregeling heeft, kunt u wel urgentie aanvragen.
  • U heeft geen overlast veroorzaakt voor uw buren.
  • Het verzamelinkomen van uw huishouden (zoals bekend bij de Belastingdienst) per 01-01-2022 is niet hoger dan € 40.765,00 per jaar voor een eenpersoonshuishouden of € 45.014,00 per jaar voor een meerpersoonshuishouden.
  • U (en uw gezinsleden) heeft de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfstatus.
  • De noodsituatie is niet uw schuld.
  • U kunt uw woonprobleem niet op een andere manier oplossen.

De officiële regels vindt u in de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020.

Kosten

De aanvraag kost € 35,00

Let op: Dit bedrag krijgt u niet terug als blijkt dat u geen urgentieverklaring krijgt.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u in de even weken van maandag tot en met donderdag en in de oneven weken van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur bellen met Woonruimte urgentie via telefoonnummer 14 0181. U kunt ook een e-mail sturen naar urgentie_woonruimte@hellevoetsluis.nl.

Kunt u een pdf-formulier niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181.