Urgentie aanvragen

Als u door een persoonlijke noodsituatie niet meer in uw woning kunt blijven wonen, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met deze verklaring krijgt u voorrang op andere woningzoekenden.

Urgentie aanvragen (pdf, 349 kB)

U kunt ook iemand anders machtigen (pdf, 24 kB) om urgentie voor u aan te vragen. Let op: U moet zelf ook een handtekening zetten op het formulier.

Voorwaarden voor urgentieverklaring

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont op het moment van aanvraag in de regio Rotterdam.
  • U heeft een eigen woonruimte. U kunt bewijzen dat u de huurder of eigenaar van de woning bent.
  • U heeft geen huurschuld. Als u een huurachterstand heeft, waarvoor u een betalingsregeling heeft, kunt u wel urgentie aanvragen.
  • U heeft geen overlast veroorzaakt voor uw buren.
  • Het verzamelinkomen van uw huishouden (zoals bekend bij de Belastingdienst) is niet hoger dan € 40.024,00 per jaar.
  • U (en uw gezinsleden) heeft de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfstatus.
  • De noodsituatie is niet uw schuld.
  • U kunt uw woonprobleem niet op een andere manier oplossen.

De officiële regels vindt u in de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020.

Kosten

De aanvraag kost € 35,00

Let op: Dit bedrag krijgt u niet terug als blijkt dat u geen urgentieverklaring krijgt.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u van maandag tot en met woensdag tussen 9.00 en 11.00 uur bellen met Woonruimte urgentie via telefoonnummer 14 0181. U kunt ook een e-mail sturen naar urgentie_woonruimte@hellevoetsluis.nl.