Uitkering aanvragen

Met een bijstandsuitkering krijgt u een minimuminkomen. Op deze pagina leest meer over het aanvragen van een uitkering.

Bijstandsuitkering aanvragen op Werk.nl

Voorwaarden

 • U (en uw partner) hebben niet genoeg geld om van te leven. Uw inkomen en uw vermogen liggen onder bijstandsniveau. Let op: ook een auto of een huis tellen mee als eigen vermogen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen.
 • U mag een bijstandsuitkering aanvragen. U bent bijvoorbeeld geen gedetineerde of vreemdeling die niet in Nederland mag zijn.
 • De gemeente beslist of u recht heeft op een uitkering en hoe hoog uw uitkering wordt.
 • U moet solliciteren om zo snel mogelijk werk te vinden.

Hoe werkt het?

 • U vraagt bijstand aan via de website van het UWV WERKbedrijf.
 • Het UWV WERKbedrijf schrijft u eerst in als werkzoekende en kijkt meteen of er werk voor u is.
 • Als u niet direct aan de slag kunt, volgt u alle stappen en vult u uw gegevens in.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente mag deze termijn een keer verlengen.
 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Ontheffing voor de sollicitatieplicht

Als u echt niet kunt werken, kunt u ontheffing vragen bij de gemeente. U hoeft dan tijdelijk geen werk te zoeken. De gemeente beslist of u ontheffing krijgt.

Bent u alleenstaande ouder van jonge kinderen (jonger dan 5 jaar)? Dan kunt u ontheffing krijgen. In plaats van werk te zoeken, volgt u een opleiding:

 • Heeft u minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma? Dan kiest u uit scholing of stage.
 • Heeft u een lagere opleiding? Dan helpen wij u alsnog een havo-, vwo- of mbo-2 diploma te halen.