Betaaldata uitkeringen 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van de inleverdata van het mutatieformulier en de betaaldagen van de bijstandsuitkering

Verantwoordingsperiode Uiterste inleverdatum Uiterking over de maand Op uw rekening
14 december 2021 tot en met 13 januari 2022 13 januari 2022 Januari 2022 26 januari 2022
14 januari 2022 tot en met 13 februari 2022 13 februari 2022 Februari 2022 26 februari 2022
14 februari 2022 tot en met 13 maart 2022 13 maart 2022 Maart 2022 26 maart 2022
14 maart 2022 tot en met 13 april 2022 13 april 2022 April 2022 26 april 2022
14 april 2022 tot en met 13 mei 2022 13 mei 2022 Mei 2022 25 mei 2022
14 mei 2022 tot en met 13 juni 2022 13 juni 2022 Juni 2022 25 juni 2022
14 juni 2022 tot en met 13 juli 2022 13 juli 2022 Juli 2022 26 juli 2022
14 juli 2022 tot en met 13 augustus 2022 13 augustus 2022 Augustus 2022 26 augustus 2022
14 augustus 2022 tot en met 13 september 2022 13 september 2022 September 2022 24 september 2022
14 september 2022 tot en met 13 oktober 2022 13 oktober 2022 Oktober 2022 26 oktober 2022
14 oktober 2022 tot en met 13 november 2022 13 november 2022 November 2022 26 november 2022
14 november 2022 tot en met 13 december 2022 13 december 2022 December 2022 23 december 2022