Betaaldata uitkeringen 2021

Een overzicht van de inleverdata van het mutatieformulier en de betaaldagen van de bijstandsuitkering

Verantwoordingsperiode Uiterste inleverdatum Uiterking over de maand Op uw rekening
14 december 2020 tot en met 13 januari 2021 13 januari 2021 Januari 2021 26 januari 2021
14 januari 2021 tot en met 13 februari 2021 13 februari 2021 Februari 2021 26 februari 2021
14 februari 2021 tot en met 13 maart 2021 13 maart 2021 Maart 2021 26 maart 2021
14 maart 2021 tot en met 13 april 2021 13 april 2021 April 2021 27 april 2021
14 april 2021 tot en met 13 mei 2021 13 mei 2021 Mei 2021 27 mei 2021
14 mei 2021 tot en met 13 juni 2021 13 juni 2021 Juni 2021 26 juni 2021
14 juni 2021 tot en met 13 juli 2021 13 juli 2021 Juli 2021 27 juli 2021
14 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021 13 augustus 2021 Augustus 2021 27 augustus 2021
14 augustus 2021 tot en met 13 september 2021 13 september 2021 September 2021 25 september 2021
14 september 2021 tot en met 13 oktober 2021 13 oktober 2021 Oktober 2021 27 oktober 2021
14 oktober 2021 tot en met 13 november 2021 13 november 2021 November 2021 26 november 2021
14 november 2021 tot en met 13 december 2021 13 december 2021 December 2021 23 december 2021