Schulddienstverlening

Veel mensen hebben wel eens een schuld bij familie of bij de bank. Maar als u schulden heeft die zo hoog zijn dat u in de problemen komt met uw betalingen heeft u misschien een problematische schuld. Een schuld is problematisch als uw schuldeisers willen dat u per maand meer aflost dan u kunt missen en dit niet aan willen passen. Om u te ondersteunen om uit de schulden te komen en blijven, biedt de gemeente Integrale Schulddienstverlening aan. Dit betekent dat we met u gaan kijken naar een oplossing voor de schulden en voor de oorzaak van de schulden.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U en uw eventuele partner wonen in gemeente Hellevoetsluis
  • Ook (ex-)ondernemers die privé aansprakelijk zijn voor hun schulden, kunnen hulp krijgen bij het oplossen van hun schulden.

Zo werkt het

Schulddienstverlening begint altijd met een aanmeldgesprek bij de gemeente. Tijdens dit aanmeldgesprek vraagt de medewerker van de gemeente een aantal algemene gegevens van u. Zo onderzoeken wij of u toegelaten kunt worden tot de gemeentelijke schulddienstverlening. Na dit aanmeldgesprek krijgt u een schriftelijk besluit of u toegelaten wordt tot de schulddienstverlening en bij wie u terecht kunt.

Bent u toegelaten tot de schulddienstverlening, dan volgt er een intakegesprek. Tijdens dit uitgebreide gesprek gaat u samen met een schulddienstverlener uw situatie in kaart brengen. Soms zijn daar meerdere gesprekken voor nodig. Aan het eind van die gesprekken maakt de schulddienstverlener samen met u een plan van aanpak. Hierin staat beschreven welke stappen en afspraken nodig zijn om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen van uw schuldprobleem. Stemt u in met het plan? Dan kan de uitvoering starten. 

Schulddienstverlening bestaat niet altijd meteen uit een schuldregeling. Als een schuldregeling niet (meteen) kan, dan onderzoeken we samen met u wat wel mogelijk is om uw situatie niet te laten verergeren. Hierbij kunt u denken aan het aanvragen van inkomensregelingen waar u recht op heeft, of een vorm van budgetbeheer of begeleiding.

Een schuldregeling kan gestart worden als:

  • Uw schulden goed in kaart zijn gebracht
  • Er geen andere oplossing voor uw schulden is
  • U aan de verplichtingen kunt voldoen 

Een schuldregeling houdt in dat u drie jaar een maximale inspanning levert om zoveel mogelijk van uw schulden te betalen. Aan de schuldeisers wordt gevraagd of zij de restschuld die u na drie jaar aflossen nog overhoudt, willen kwijtschelden. Dit traject heet een minnelijke schuldregeling. 
Als de schuldeisers niet allemaal mee willen werken dan kan er geen minnelijk schuldtraject gestart worden. Soms kan er dan een wettelijke schuldregeling (de WSNP) worden aangevraagd bij de rechter. 

Meestal duurt een schuldregeling drie jaar. In deze tijd spaart u op een speciale rekening voor de aflossing van uw schulden. Hoeveel u spaart wordt berekend door de schulddienstverlener. Het resultaat kan zijn dat u alle schulden voor 100% kunt afbetalen, of dat u voor een deel van uw schulden kwijtschelding krijgt.  Om te voorkomen dat u daarna niet weer in financiële problemen komt, bieden we ook nazorg aan. Zodat u uw huishouden ook na de schuldregeling financieel gezond kunt houden. 

Zo vraagt u het aan

U kunt zich aanmelden voor schulddienstverlening met het Meldingsformulier Schulddienstverlening (pdf, 27 kB). Vul dit formulier in en lever het in bij het WIZ-loket. U kunt ook contact opnemen met het WIZ-loket, via het telefoonnummer 14 0181. Het loket is op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch bereikbaar. Langskomen mag natuurlijk ook en kan tussen 8.30 en 16.30 uur. Ons adres is Oostzanddijk 28. Hierna wordt er met u een afspraak gemaakt voor het aanmeldgesprek. Let wel op dat u zich moet kunnen legitimeren tijdens het aanmeldgesprek. 

Kunt u het pdf-formulier niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181.

Crisis

Heeft u bericht gekregen dat u afgesloten wordt van water of energie? Of heeft u een datum van ontruiming van uw woning ontvangen? Of bent u ondernemer en gaat de schuldeiser beslag leggen op bedrijfsmiddelen? Dan is er sprake van een crisis. Meld u dan zo snel mogelijk aan voor een crisisaanmelding bij de gemeente. U krijgt in dat geval binnen drie werkdagen een afspraak. We gaan dan samen met u ons best doen om een oplossing te vinden voor deze situatie. Daarna kunnen we werken aan een duurzame oplossing voor uw schulden.