Participatiewet

Op deze pagina vindt u meer informatie over de participatiewet, kostendelersnorm, arbeidsverplichtingen en kindregelingen.

Vanaf 1 januari 2015 zijn verschillende wetten en regelingen veranderd. Mensen met een bijstandsuitkering hebben te maken met wijzigingen. De Wet werk en bijstand (WWB) heet vanaf 1 januari 2015 Participatiewet. Een andere aangenomen wet brengt het aantal kindregelingen terug. Dit heeft gevolgen voor alleenstaande ouders.

Wat is de Participatiewet?

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet is in de plaats gekomen voor de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Wat is de kostendelersnorm?

Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat als u uw woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huis wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering. De wetgever gaat er vanuit dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten en kosten voor levensonderhoud kunnen delen. Vandaar de kostendelersnorm. De kostendelersnorm geldt niet als er alleen kinderen onder 21 jaar of studerende kinderen bij u in huis wonen.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer volwassen personen in één huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde wordt. In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per soort huishouden. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden: 

Hoogte bijstandsuitkering in percentages per soort huishouden
Huishouden  Bijstandsnorm per persoon Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen 
Eénpersoonshuishouden 70% 70%
Tweepersoonshuishouden 50% 100%
Driepersoonshuishouden 43,33% 130%
Vierpersoonshuishouden 40% 160%
Vijfpersoonshuishouden  38% 190%

Gehuwden en samenwonenden krijgen een bijstandsuitkering van 100%. Een eenpersoonshuishouden krijgt daar 70% van. Dus bij een huishouden met vier volwassen personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm. Bovenstaande tabel stopt bij een huishouden met 5 personen, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

Arbeidsverplichtingen en strenge maatregelen

Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. Als u zich niet aan uw verplichtingen houdt, krijgt u te maken met strenge maatregelen.

Moet u aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?

Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten de arbeidsverplichtingen nakomen. U moet er 'naar vermogen' alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De gemeente gaat daarom na wat u kunt doen om werk te zoeken. In uw plan van aanpak - dat u samen met uw klantmanager  maakt - staat daarom precies wat wij van u verwachten.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?

Als u uw arbeidsverplichtingen en afspraken hierover niet nakomt, dan leggen wij een maatregel op. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering.

Tegenprestatie

De gemeente helpt u bij het vinden van werk en bij het vergroten van uw kansen op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat u naar vermogen meedoet. En dat u de kans krijgt om uw talenten te gebruiken. De gemeente helpt u door u een re-integratietraject aan te bieden of door u werkervaring op te laten doen.

Is voor u een re-integratietraject of werk niet aan de orde? Dan kunt u een tegenprestatie inzetten. Door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of andere belangrijke taken voor de buurt of samenleving te doen. Zo kunt u ook meedoen. De gemeente Hellevoetsluis stelt op dit moment nadere regels op over de tegenprestatie.

Kindregelingen

Er bestaan vier kindregelingen, te weten;

  1. de kinderbijslag (Sociale Verzekeringsbank);
  2. het kindgebonden budget (Belastingdienst);
  3. de kinderopvangtoeslag (Belastingdienst/Toeslagen);
  4. de inkomensafhankelijke combinatiekorting (Belastingdienst).

Over de hoogte van de regelingen en of u in aanmerking komt voor één van de regelingen kun u meer informatie vinden op www.toeslagen.nl en www.svb.nl/kinderbijslag.