Vroegsignalering

De gemeente zet zich in om tijdig betalingsachterstanden te signaleren en schulden te voorkomen. Op deze pagina leest u wat vroegsignalering is.

Wat is Vroegsignalering?

Soms zijn betalingsachterstanden moeilijk op te lossen en groeien ze snel uit tot hoge schulden. Als u zich zorgen maakt over geldproblemen is het vaak lastig om de juiste oplossing te vinden of om hulp te vragen. De gemeente werkt daarom samen met onder andere zorgverzekeraars, verhuurders en energiebedrijven om inwoners met oplopende schulden zo vroeg mogelijk hulp aan te bieden. Sinds 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om actief hulp aan te bieden aan inwoners met betaalachterstanden. Het doel van de verplichting is om schulden bij inwoners zoveel mogelijk te voorkomen. 

Hoe werkt het?

Verhuurders, zorgverzekeringen en energieleveranciers geven via een beveiligd systeem oplopende betalingsachterstanden door aan de gemeente. De medewerker Vroegsignalering van de gemeente bekijkt de signalen en zal nagaan of de inwoner al bekend is bij het team Schulddienstverlening en hulp krijgt. Als de inwoner (nog) geen hulp krijgt, neemt de medewerker contact op via een brief, telefonisch of een huisbezoek. Het doel van het contact is om samen met de inwoner te kijken naar de financiële situatie en indien nodig hulp aan te bieden. De aangeboden hulp is altijd gratis en vrijwillig. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wettelijke verplichting of uw rechten? Die informatie vindt u in de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) of de privacyverklaring Vroegsignalering op deze website. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om hulp te krijgen bij betalingsachterstanden of schulden? Neem dan contact op met 14 0181 en vraag naar een medewerker van de Schulddienstverlening of stuur een mail naar shv@hellevoetsluis.nl