Geldzorgen

Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Op deze pagina vindt u meer informatie over de hulp die u bij betalingsachterstanden en schulden kunt krijgen.

  • Crisis door schulden

    Heeft u met spoed hulp nodig om een crisissituatie te voorkomen? Op deze pagina leest u hoe u hulp kunt krijgen.

  • Vroegsignalering

    De gemeente zet zich in om tijdig betalingsachterstanden te signaleren en schulden te voorkomen. Op deze pagina leest u wat vroegsignalering is.

  • Schulddienstverlening

    Als u te maken heeft met schulden, is het belangrijk dat u hulp zoekt. Op deze pagina leest u meer over schulden en op welke manier u hulp kunt krijgen.