Individuele inkomenstoeslag

Als u al drie jaar een laag inkomen heeft, kunt u elk jaar een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Dit is extra inkomen voor u. U ontvangt de toeslag eens per jaar.

Kijk of u individuele inkomenstoeslag kunt aanvragen en regel het direct

Geeft het programma aan dat u individuele inkomenstoeslag kunt aanvragen? Dan kunt u inloggen met DigiD en de aanvraag direct doen. Het programma geeft aan welke bewijsstukken nodig zijn.

Voorwaarden

  • U woont in Hellevoetsluis.
  • U bent 21 jaar of ouder, maar nog niet gepensioneerd.
  • U heeft geen recht op studiefinanciering.
  • U heeft de afgelopen drie jaar een gezinsinkomen dat niet meer was dan 110% van de bijstandsnorm die voor uw situatie geldt.
  • Uw spaargeld is niet meer dan het vermogen dat u voor de algemene bijstand mag hebben. Kijk voor de juiste bedragen op de website van de Rijksoverheid over de Bijstand.
  • Het lukt u niet om door (meer) te werken een hoger inkomen te krijgen.
  • U heeft de afgelopen twaalf maanden geen inkomensmaatregel gehad omdat u zich niet heeft gehouden aan een arbeidsverplichting of een re-integratieverplichting.

Hoe hoog is de inkomenstoeslag?

De hoogte van de inkomenstoeslag hangt af van uw situatie:

  • Een alleenstaande krijgt 40% van de bijstandsnorm die voor uw situatie geldt.
  • Een alleenstaande ouder krijgt 50% van de bijstandsnorm die voor uw situatie geldt.
  • Gezin met of zonder kinderen: 40% van de bijstandsnorm die geldt voor uw situatie. Het kan zijn dat een partner wel recht heeft op de toeslag, maar de ander niet. Degene die recht heeft op toeslag, krijgt dan het bedrag dat een alleenstaande of een alleenstaande ouder ook krijgt.

De inkomenstoeslag is belastingvrij. U mag zelf beslissen waar u het geldt aan uitgeeft.

Tips

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bel dan het WIZ-loket via 14 0181. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. U kunt ook langskomen tussen 8.30 en 16.30 uur. Ons adres is Oostzanddijk 28.