Financieel steuntje in de rug

U bent als inwoner in de basis zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel huishouden. We snappen heel goed dat u dit niet altijd lukt en dat u daarbij hulp kunt gebruiken. De gemeente heeft een aantal vergoedingen die u helpen om mee te blijven doen aan de samenleving. Voor elke Hellevoeter met een inkomen van maximaal 110 procent van de bijstandsnorm is er wel een oplossing. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

 • Bijzondere bijstand

  Als u door bijzondere omstandigheden noodzakelijke kosten voor uzelf of iemand anders in uw gezin moet maken die u niet kunt betalen, kunt u een vergoeding aanvragen. Die vergoeding noemen we bijzondere bijstand. Ook als u geen uitkering heeft, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

 • Participatiefonds

  Heeft u weinig geld en heeft u daardoor moeite om contributie voor sport, muziek of andere leuke activiteiten te betalen? Dan kun u elk jaar een bijdrage uit het Participatiefonds aanvragen.

 • Kindpakket

  Heeft u een laag inkomen? En kunnen uw kinderen daarom niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes van uw kind heel gewoon zijn? Dan kunt u elk jaar een bijdrage uit het Kindpakket aanvragen.

 • Gratis Peuteropvang

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u voor uw peuter van twee jaar en drie maanden, totdat hij/zij naar de basisschool gaat, gratis Peuteropvang aanvragen.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen.

 • Folder cliëntondersteuning

  pdf, 1MB

  Kunt u dit pdf-bestand niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via 14 0181. Geef zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.

 • Voedselbank

  Op deze pagina vindt u meer informatie over de voedselbank in Hellevoetsluis.

 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Is uw inkomen sterk gedaald door de coronacrisis, kunt u hierdoor noodzakelijke kosten zoals woonkosten niet meer betalen en komt u niet in aanmerking voor andere regelingen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. Woont u in gemeente Hellevoetsluis? Dan kunt u deze ondersteuning sinds 1 april 2021 aanvragen. De TONK gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021 en loopt tot en met 30 september 2021.