Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Op deze pagina vindt u meer informatie over de extra energietoeslag voor lagere inkomens.

Eenmalige tegemoetkoming energielasten

De afgelopen maanden zijn de energieprijzen sterk gestegen. Door die stijging komen met name huishoudens met een laag inkomen in de problemen. Daarom heeft het Rijk besloten om deze huishoudens te compenseren. Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van € 800,00 in uw energielasten. 

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan is de kans groot dat u de eenmalige energietoeslag al automatisch ontvangen heeft. In dat geval hoeft u niets te doen. U kunt deze toeslag niet nog een keer aanvragen. 

Geen energietoeslag ontvangen, maar komt u mogelijk wel in aanmerking?

Als u de eenmalige energietoeslag niet automatisch ontvangen heeft, komt u hiervoor mogelijk wel in aanmerking. Vul dan het online aanvraagformulier in. Kijk daarvoor bij 'Aanvraag indienen'. 

Verhoging eenmalige energietoeslag

Het Rijk heeft in juli besloten om de toeslag te verhogen naar € 1300,00. De gemeente zal naar verwachting in oktober van dit jaar € 500,00 nabetalen aan alle huishoudens die eerder € 800,00 hebben ontvangen. Dit betekent dat ook de aanvragen die tussen juli en oktober in worden gediend eerst € 800,00 ontvangen en vervolgens alle betreffende huishoudens tegelijkertijd de extra € 500,00 krijgen uitbetaald. Als wij door onvoorziene omstandigheden vertraging oplopen met deze uitbetaling, zullen wij u via deze site informeren. 

Aanvraag indienen

Voldoet u aan de voorwaarden voor energietoeslag? Dan kunt via de button hieronder de energietoeslag aanvragen. 

Energietoeslag aanvragen

Vanaf het moment dat u een aanvraag indient, willen wij u binnen 8 weken het besluit meedelen. We verwachten echter dat er veel beroep wordt gedaan op deze regeling, daarom kan het in de praktijk langer duren voordat u het besluit van de gemeente ontvangt. 

Voor wie is de energietoeslag bedoeld en wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag als u: 

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Hellevoetsluis woont; 
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;  
  • een (gezamenlijk) netto inkomen heeft dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm, dit is exclusief vakantiegeld. Hierbij wordt rekening gehouden met het besteedbaar inkomen dat overblijft na schuldregeling en/of loonbeslag;  
  • in het bezit bent van een contract met een energieleverancier.

U ontvangt geen eenmalige energietoeslag als u: 

  • in een inrichting verblijft; 
  • jonger bent dan 21 jaar; 
  • jonger bent dan 27 jaar en u aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;  
  • ingeschreven staat in de basisregistratie personen als ingezetene met alleen een briefadres. 
Hoe hoog mag uw maximaal netto inkomen zijn?

In de tabel hieronder staat per soort huishouden aangegeven hoe hoog uw netto inkomsten maximaal mogen zijn. De gemeente kijkt naar uw inkomensgegevens in de maand voorafgaand aan de datum van aanvraag of wanneer u een wisselend inkomen heeft drie maanden voorafgaand aan de datum van aanvraag. 

Maximaal inkomen op basis van gezinssamenstelling
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.255,72 € 1.410,55
Samenwonend/getrouwd € 1.794,40 € 1.909,95
Samenwonend/getrouwd waarvan één partner jonger is dan de AOW leeftijd   € 1.909,95

​​

Kostendelers

Kostendelers zijn een aparte doelgroep. Een kostendeler komt in aanmerking voor de energietoeslag als diegene een energiecontract heeft en voldoet aan de voorwaarden.

Besparen op uw energierekening

Weet u dat u met simpele, kleine maatregelen al kunt besparen op uw energierekening? Deze maatregelen kunt u vaak ook nog zelf uitvoeren. Op de website van de Woonwijzerwinkel staat hiervoor alle informatie. Op onze website vindt u ook informatie over het verduurzamen van uw woning

Geldproblemen

De prijzen van brandstof, voedsel en kleding zijn de afgelopen periode ook fors gestegen. Lukt het u niet om rond te komen of bent u bezorgd dat u uw vaste lasten niet meer kunt betalen? Of heeft u misschien schulden? Voor advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met SBO (Raad en Daad) of Kwadraad (BAAS). Ook bij de gemeente kunt u terecht voor hulp bij schulden. Kijk hiervoor op de webpagina over schulddienstverlening.