Heeft u een klacht over bewindvoering of wilt u de regeling stoppen of wijzigen?

De bewindvoerder staat onder toezicht van de rechtbank. Daar moet de bewindvoerder elk jaar verantwoording aan afleggen.

Heeft u een klacht?

Schrijf een brief aan de rechtbank en leg uit wat uw klachten zijn. De rechter beoordeelt uw klachten. Als de rechter het nodig vindt kan de rechter u en de bewindvoerder uitnodigen op de rechtbank om uw klachten te bespreken.

Wilt u uw beschermingsbewind stoppen of een andere maatregel?

Schrijf een brief aan de rechtbank. Leg in de brief uit waarom u wilt stoppen of een andere maatregel wilt. Als de rechter het nodig vindt, nodigt hij/zij u uit om van u persoonlijk te horen waarom u dit wilt.

Voorbeelden van andere maatregelen zijn budgetbeheer of mentorschap. Ook kan soms de zwaardere maatregel van onder curatele stelling nodig zijn. Dan wordt een curator de wettelijke vertegenwoordiger voor alle beslissingen voor zowel de financiën als zaken als de woonplaats, behandeling en verpleging van de persoon die onder curatele staat.

Bij welke rechtbank moet ik zijn? 

Hellevoetsluis valt in de regio van de Rechtbank van Rotterdam. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Centrale Informatiebalie van de Rechtbank Rotterdam. Deze is ook telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer: 088 36 26000.