Wat doet de bewindvoerder?

Krijgt u beschermingsbewind? Dan krijgt u een brief van de rechtbank. Dit heet een beschikking. Deze beschikking is uw bewijs dat u beschermingsbewind heeft en welke bewindvoerder dit moet uitvoeren. Het beschermingsbewind wordt ook opgenomen in het openbare bewindregister; het CCBR.

Als de kantonrechter een beschermingsbewind heeft uitgesproken gaat de aangewezen bewindvoerder uw inkomen en uitgaven beheren. U houdt daar zelf ook zicht op, want de bewindvoerder moet u informeren over belangrijke financiële zaken en uw vragen op financieel gebied tijdig en duidelijk te beantwoorden. Zo weet u waar u aan toe bent.

Als u beschermingsbewind krijgt, geeft de bewindvoerder dat door aan alle instanties waarmee u financiële afspraken heeft. Bijvoorbeeld uw woningverhuurder en uw werkgever of de instantie van wie u een uitkering krijgt. Deze instanties sturen hun post vanaf dan naar de bewindvoerder. Ook betaalt de bewindvoerder de vaste lasten op tijd, zodat de kans op (nieuwe) betalingsachterstanden zo klein mogelijk is.

Beheerrekening en leefgeldrekening

De bewindvoerder zorgt voor uw betalingen via een beheerrekening. Op die rekening wordt uw inkomen gestort. Let erop dat uw beheerrekening altijd op uw naam staat. Daarmee zorgt u dat uw geld van u blijft. Uw bewindvoerder opent ook een tweede bankrekening voor u. Hierop krijgt u uw leefgeld gestort voor de boodschappen en andere dagelijkse uitgaven.

Inkomensregelingen, belastingaangifte en verzekeringen

De bewindvoerder zorgt er voor dat u optimaal gebruik maakt van alle landelijke of gemeentelijke inkomensregelingen waar u recht op heeft. Deze vraagt de bewindvoerder op tijd voor u aan. Bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag, maar ook bijzondere bijstand, het Participatiefonds, het Kindpakket of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook zorgt de bewindvoerder dat uw belastingaangifte op tijd wordt ingediend en dat u de noodzakelijke verzekeringen heeft.

Nieuwe financiële verplichtingen

Het kan voorkomen dat u een nieuwe financiële verplichting aan moet gaan. Bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen naar een andere woning. Of omdat u van de gemeente een financiële bijdrage krijgt en u daarvoor toestemming nodig heeft van de bewindvoerder. Ook dan moet de bewindvoerder dit snel doorgeven aan de juiste instantie en aan u. Zodat u niet onnodig lang moet wachten op de hulp die u nodig heeft.

Schuldbemiddeling

Als u schulden heeft en daarvoor schuldbemiddeling krijgt via de gemeente, werkt de bewindvoerder goed samen met het team schuldhulpverleners. Heeft u geen schuldbemiddeling, maar wel problematische schulden die u niet kunt aflossen van uw inkomen? Dan meldt de bewindvoerder u aan voor schuldbemiddeling bij de gemeente. Schuldbemiddeling is altijd gratis.