Werk en inkomen

 • Urgentie aanvragen

  Als u door een persoonlijke noodsituatie niet meer in uw woning kunt blijven wonen, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met deze verklaring krijgt u voorrang op andere woningzoekenden.

 • Participatiewet

  Vanaf 1 januari 2015 zijn verschillende wetten en regelingen veranderd. Mensen met een bijstandsuitkering hebben te maken met wijzigingen. De Wet werk en bijstand (WWB) heet vanaf 1 januari 2015 Participatiewet. Een andere aangenomen wet brengt het aantal kindregelingen terug. Dit heeft gevolgen voor alleenstaande ouders.

 • Kinderopvangtoeslag affaire

  Woont u in de gemeente Hellevoetsluis en bent u een gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire van de Belastingdienst? Dan kunt u voor hulp en ondersteuning bij eventuele (financiële) problemen bij ons terecht.

 • Uitkering

  Hebt u een te laag inkomen en te weinig vermogen om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Lees hier meer over hoe u dit aanvraagt, over de bijstandsnormen en betaaldata.

 • Uitkering voor ondernemers

  Ervaart u als ondernemer momenteel een mindere periode? Of ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u een goed idee voor een eigen bedrijf? Hier kunt u lezen wat wij u als gemeente kunnen aanbieden.

 • Financieel steuntje in de rug

  U bent als inwoner in de basis zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel huishouden. We snappen heel goed dat u dit niet altijd lukt en dat u daarbij hulp kunt gebruiken. De gemeente heeft een aantal vergoedingen die u helpen om mee te blijven doen aan de samenleving. Voor elke Hellevoeter met een inkomen van maximaal 110 procent van de bijstandsnorm is er wel een oplossing. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

 • Raad en Daad: hulp en ondersteuning bij uw financiën en administratie

  Wanneer u hulp nodig heeft bij het bijhouden van uw thuisadministratie of omdat u niet uitkomt met uw financiën en er wellicht schulden dreigen te ontstaan, dan kunt u terecht bij Raad en Daad.

 • Beschermingsbewind

  Niet iedere volwassene kan zelfstandig zijn of haar financiële zaken goed regelen. Soms is ook de hulp van een budgetcoach of budgetbeheer niet voldoende. Beschermingsbewind kan dan een oplossing zijn. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Bij beschermingsbewind wordt een bewindvoerder verantwoordelijk voor al uw financiële zaken. Hij of zij zorgt voor een stabiele financiële situatie en waakt ervoor dat er (nieuwe) schulden ontstaan.

 • Privacyverklaring afdeling Werk, Inkomen en Zorg van gemeente Hellevoetsluis

  Op het moment dat u bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg een verzoek om een voorziening indient of een melding doet van een hulpvraag, worden er persoonsgegevens van u gevraagd en verwerkt. In deze factsheet leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn.

 • Geldzorgen

  Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Op deze pagina vindt u meer informatie over de hulp die u bij betalingsachterstanden en schulden kunt krijgen.