Inschrijven als woningzoekende

Bent u op zoek naar een huurwoning? Dan kunt u zich hiervoor bij Maasdelta laten inschrijven.

Afhankelijk van uw inkomen en uw persoonlijke omstandigheden wordt eventueel beschikbare woonruimte aan u toegewezen. Bij woninginstellingen kunt u zich inschrijven voor woningen in de sociale huursector. Op de website van wooncorporatie Maasdelta vindt u meer informatie.

Voorwaarden

U komt alleen in aanmerking als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • Nederlander bent of een geldige verblijfstatus heeft;
  • economisch of maatschappelijk gebonden bent aan de regio;
  • niet te veel inkomen heeft (tot € 34.911 in 2015).

Bijzonderheden

Meer informatie over sociale huur vindt u op de website van de Rijksoverheid.nl