Woning tijdelijk verhuren

Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig.

Twee opties

Wie zijn koopwoning tijdelijk wil verhuren heeft sinds 1 juli 2016 twee opties:
• Kortdurend huurcontract
• Verhuur op basis van de Legstandswet
 

De verschillen

                                                             Kortdurende verhuur                               Leegstandswet
 
Duur                                                     0 -2 jaar (maximaal 1 contract)                  0,5 – 5 jaar
 
Voorwaarden                                       Geen                                                           Leeg en te koop stand vergunning van de gemeente 
 
Huurprijs zelf bepalen                          Ja, tenzij huur >  € 710,68                          Ja
 
Tussentijds opzeggen verhuurder        Nee                                                             Ja, als contract geen verhuur einddatum heeft (min. 3 mnd)
                                                                                                          
Tussentijds opzeggen  huurder           Ja                                                                 Ja, als contract geen einddatum heeft (min. 1mnd)
 

Huurbescherming

Zowel bij een kortdurend huurcontract als bij verhuur op basis van de leegstandswet geld geen uitgebreide huurbescherming (zoals bij normale huur). Aan het einde van het huurcontract moet de huurder de woning verlaten. Gebeurt dit niet, dan dient bij de  rechter een verzoek tot ontruimig te worden ingediend.
Bij een kortdurend contract moet de verhuurder een tot drie maanden van te voren de huurder schriftelijk op de hoogte stellen dat de huur binnenkort eindigt.
 

Huurprijs

Als de woning wordt verhuurd op basis van de Leegstandswet mag de eigenaar zelf de huurprijs bepalen. Dat geldt ook voor kortdurende huurcontracten als de huurprijs hoger is dan € 710,68 (de zgn. liberalisatiegrens).
Bij een huurprijs onder deze grens moet de hoogte van de huur worden bepaald aan de hand van het woningwaarderingsstelsel.
 

Vergunning

In de hypotheekvoorwaarden is bijna altijd opgenomen, dat de geldverstrekker toestemming moet verlenen voor het (tijdelijk) verhuren van de woning. Tijdelijk verhuren kan ook gevolgen hebben voor de woonhuis- en aansprakelijkheidsverzekering.
Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandswet heeft u bovendien een vergunning van de gemeente nodig.

 

U kunt deze vergunning aanvragen voor:
•    een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
•    een woning die te koop staat
•    gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school.

De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan via de Rijksoverheid.

Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? Dan krijgt u de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.
Voor woningen die te koop staan, krijgt u een vergunning voor 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning.
Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

Voorwaarden

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:
•    De woonruimte staat leeg.
•    U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.

Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:
-    de woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
-    de eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
-    de woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuur.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.