Starterslening

Voor starters op de woningmarkt is het de afgelopen jaren moeilijker geworden om een woning te kopen. Met een starterslening kunnen kopers een financieel steuntje in de rug krijgen en wordt het kopen van een woning voor meer mensen bereikbaar.

Met de Starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag wat u bij een bank kunt lenen. Daarmee wordt het kopen van uw eerste woning toch haalbaar. 
De Starterslening is een aanvullende lening naast de normale hypotheek bij een bank. Deze wordt verstrekt door Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De Starterslening bedraagt maximaal €35.000, onafhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Wat zijn de voorwaarden?

-    U woont in Nederland en woont op het moment van aanvragen zelfstandig in een huurwoning of u bent inwonend. 
-    De totale koopprijs (inclusief verbeterkosten) van de bestaande woning is maximaal de hoogte van de NHG-grens. In 2019 is deze grens €290.000. Wanneer het een nieuwbouwwoning betreft geldt dat de totale koop-/aanneemsom van de woning maximaal de hoogte mag hebben van de NHG-grens.
-    De aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening wordt aangevraagd zelf gaan bewonen.  
-    De gemeente stelt een bepaalt krediet beschikbaar voor de Starterslening. Zodra dit krediet vergeven is, is het niet mogelijk om een starterslening aan te vragen. We adviseren u om bij de gemeente te informeren of er krediet beschikbaar is. 

Hoe kan ik een starterslening aanvragen?

U kunt middels het toetsingsformulier aangeven dat u interesse heeft in het aanvragen van een starterslening. Aan de hand van dit formulier beoordeelt de gemeente of u hiervoor een aanvraag kunt indienen. Als de beoordeling positief is, ontvangt u een toewijzingsbrief met het aanvraagformulier waarmee u de Starterslening kunt aanvragen bij het SVn . 

Meer informatie

Heeft u aanvullende vragen over de Starterslening? Kijk dan op de website van SVn of neem contact op met de gemeente via 14 0181.