Starterslening

Een Starterslening is een extra lening bovenop de hypotheek die u van een bank kunt krijgen. Met deze extra lening kunt u het verschil dichten tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u van de bank kunt lenen.

Geef aan dat u een Starterslening wilt aanvragen (met DigiD)

U moet in het formulier het voorlopig koopcontract uploaden.

Voorwaarden

  • U woont in Nederland.
  • U woont zelfstandig in een huurwoning of bent inwonend.
  • De totale koopprijs van de woning is maximaal de hoogte van de NHG-grens.
  • U gaat zelf in de woning wonen.

Hoe de aanvraag werkt

  • U geeft via de link bovenaan deze pagina aan dat u interesse heeft in een Starterslening.
  • De gemeente beoordeelt of u een aanvraag kunt doen.
  • Als u een aanvraag kunt doen, krijgt u een bief met een aanvraagformulier. Met dat formulier vraagt u de Starterslening aan bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het SVn of neem contact op met de gemeente via 14 0181.