Onderzoek naar mogelijkheden opvang vluchtelingen (22 sept '15)

De gemeenteraad van Hellevoetsluis vindt dat Hellevoetsluis een verantwoordelijkheid heeft in de gezamenlijke taak van Nederlandse gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Woensdag 16 september is daarom door de raad aan het college een motie aangeboden waarin wordt gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van opvang in Hellevoetsluis.

In dit onderzoek worden naast het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) de maatschappelijke partners zoals Vluchtelingenwerk, de kerken, de moskee, vrijwilligersorganisaties en andere partijen betrokken. De randvoorwaarden als humane opvang, zorg, veiligheid en financiën moeten duidelijk en goed geregeld zijn. 

In de motie is aangegeven dat de opvang die Hellevoetsluis voor nu wil bieden gericht is op het opvangen van vluchtelingen, niet op extra huisvesting van statushouders. Dit betekent dat gekeken wordt naar leegstaande panden of andere geschikte opvanglocaties en niet naar woningen. 

Het college is blij met het duidelijke signaal dat de gemeenteraad heeft afgegeven door deze motie in te dienen en is eveneens van mening dat we onze ogen niet kunnen sluiten voor de opvang van vluchtelingen. “Het mondiale probleem kunnen we in Hellevoetsluis niet oplossen, maar we kunnen wel uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om een steentje bij te dragen aan de hulp die geboden moet worden. Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat het eventueel opvangen van vluchtelingen een ingrijpende zaak is. We zullen, zodra er meer duidelijkheid is over wat we wel en niet kunnen doen, de inwoners van Hellevoetsluis hier uitgebreid over informeren.” Aanstaande dinsdag wordt het verzoek van de gemeenteraad in de collegevergadering besproken.