Mogelijke locatie voor asielzoekerscentrum in beeld

Het onderzoek dat de gemeente sinds het najaar van 2015 doet naar de mogelijkheden om in Hellevoetsluis vluchtelingen op te vangen, is een stap verder gevorderd. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft een voorkeurslocatie in beeld die de gemeente en het COA verder gaan onderzoeken. Het gaat om een kavel aan de westzijde van Hellevoetsluis, aan de Hellevoetse Achterweg. Een belangrijke stap die nu volgt, is het betrekken van de Hellevoetse inwoners bij dit proces, te beginnen met de mensen die het dichtst in de buurt van deze locatie wonen of werken.

De locatie

Het onderzoek dat het college van B&W doet, gebeurt op verzoek van de gemeenteraad. In een motie sprak de voltallige gemeenteraad uit dat ook Hellevoetsluis een verantwoordelijkheid heeft in de gezamenlijke taak die gemeenten in Nederland hierin hebben. 

Er is gezocht naar een locatie die voldoende ruimte biedt aan een asielzoekerscentrum voor maximaal 350 personen. De voorkeur ging uit naar een kavel die in eigendom is van de gemeente Hellevoetsluis. Daarbij is rekening gehouden met de eisen die het COA stelt aan een locatie, en met aspecten die de gemeente belangrijk vindt. Zo moet een locatie op een niet te grote afstand liggen van voorzieningen zoals winkels, onderwijs en openbaar vervoer. Ook mag een locatie andere geplande ontwikkelingen in Hellevoetsluis niet in de weg staan. Daarnaast is gekeken naar de samenstelling van de buurt, veiligheidsaspecten en dergelijke. De locatie aan de Hellevoetse Achterweg voldoet het meest aan de eisen. Het COA heeft een eerste verkenning gedaan om te bekijken of de locatie qua ruimte geschikt is voor een asielzoekerscentrum, en dat is het geval. Er zijn echter nog veel zaken die het COA verder moet onderzoeken en waarover gemeente en COA in gesprek moeten. Dit gebeurt in de komende maanden.

 

Kaart3 

Proces: nog geen besluit

Dat de gemeente nu de mogelijke locatie bekend maakt, betekent niet dat er al een besluit is genomen over een asielzoekerscentrum. Eerst wil de gemeente hierover uitgebreid in gesprek met inwoners en maatschappelijke organisaties. Daarbij willen we persoonlijk met mensen spreken over hun vragen, ideeën, zorgen en bezwaren. Deze inbreng kan de gemeente in de komende periode gebruiken in de gesprekken en onderhandelingen die plaatsvinden met het COA. Daarnaast krijgt de inbreng van inwoners en maatschappelijke organisaties een duidelijke plek in de eindrapportage van het onderzoek, die het college na de zomer aanbiedt aan de gemeenteraad. 

In die eindrapportage komen nog veel meer aspecten terug, zoals de financiële kant van de zaak, maatschappelijke aspecten, wederzijdse voorwaarden, etcetera. De verschillende fracties in de gemeenteraad kunnen zich na de zomer op basis van die eindrapportage een mening vormen over het vervolgtraject en vervolgens een besluit nemen over het wel of niet realiseren van een asielzoekerscentrum.

De buurt

Voor de bewoners van de omliggende wijk organiseert de gemeente deze week een inloopavond, die alleen voor hen bedoeld is. Zij ontvangen hiervoor een gerichte uitnodiging. Ook organiseert de gemeente een aparte avond voor maatschappelijke organisaties. Een aantal mensen uit de buurt gaat ook deelnemen in een klankbordgroep, waarmee de gemeente in de komende periode verder in gesprek wil gaan over belangrijke aspecten.

Inloopavond voor alle inwoners van Hellevoetsluis

Op maandag 20 juni is er een inloopavond voor alle inwoners van Hellevoetsluis die over dit onderwerp met de gemeente in gesprek willen. Bent u woonachtig in Hellevoetsluis en wilt u graag met ons in gesprek, dan nodigen wij u van harte uit om zich voor deze inloop aan te melden op hellevoetsluis.nl/aanmelden. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per e-mail. Neemt u deze mee naar het gemeentehuis als u komt, samen met een geldig legitimatiebewijs. Bent u pers en wilt u aanwezig zijn bij de inloopavond? Dan dient u telefonisch contact op te nemen met het team Communicatie via telefoonnummer 14 0181.

Meer informatie

Op de website www.hellevoetsluis.nl/vluchtelingen staan de antwoorden op veel mogelijke vragen die te maken hebben met het onderzoek, de locatie en andere aspecten. Ook de tussenrapportage en andere documenten en berichten staan op deze pagina. Heeft u een vraag die u niet terugvindt? U kunt ons ook mailen op vluchtelingen@hellevoetsluis.nl. Wij proberen binnen een dag op vragen te reageren. Let op: dit e-mail adres is bedoeld voor het stellen van vragen en/of geven van uw reactie. Aanmelden voor de inloopavond kan niet via dit e-mail adres. Dat dient u te doen via www.hellevoetsluis.nl/aanmelden