Planning en fases

Hier vindt u alle informatie over de planning en de fases van het project.

De werkzaamheden vinden plaats aan de Opzoomerlaan vanaf de Affuitenloods (drempel  noordzijde) tot voorbij het Cultuurhuis (drempel zuidzijde). Om de overlast voor de bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te beperken, wordt de uitvoering in fasen uitgevoerd. Voor iedere fase worden bewoners, bedrijven en andere betrokkenen nader geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de Vesting.

Planning en fasering

De planning van de fasering ziet er als volgt uit. Door op een oranje blokje te klikken, verschijnt een kaartje met de afsluitingen in die fase. 

Fase 1
Affuitweg  Van 15 oktober tot 23 oktober 2018 (ca. 1 week uitloop) Bereikbaarheid Affuitweg blijft geborgd
Fase 2
Opzoomerlaan (naast Cultuurhuis) Van 5 november tot 7 december 2018  Gebruik straat en parkeren niet mogelijk
Fase 3
Plein bij Cultuurhuis en Kerk  Van 19 november tot 24 januari 2019  Toegang voor voetgangers mogelijk
Fase 4
Opzoomerlaan  Van 28 januari tot 1 april 2019  Afgesloten voor alle verkeer, Affuitweg bereikbaar*
Fase 5
Opzoomerlaan Van 12 maart tot 12 april 2019  Afgesloten voor alle verkeer, Affuitweg bereikbaar*


*) Omleidingen worden aangegeven,

Contact met het project

Heeft u vragen of wilt u wat melden? Dan kunt u contact opnemen met:
Van Doorn Geldermalsen BV, project Cultuurplein Hellevoetsluis
omgevingszaken@vandoorngeldermalsen.nl
Telefoon 0345-571141

 

Uitgelicht