Parkeren

In Hellevoetsluis kan vrij geparkeerd worden. Er zijn een paar uitzonderingen: plaatsen waar een parkeerverbod, dan wel stopverbod geldt, vergunningplaatsen en (2) blauwe zones.

Blauwe zone

Binnen een blauwe zone is de parkeerduur beperkt en moet de parkeerschijf worden gebruikt.

Vrachtwagens

Voertuigen langer dan 6,0 m of hoger dan 2,40 m moeten tussen 18:00 uur en 08:00 uur geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen plaatsen. (Art. 5:8 APV)

  • De Gorslaan
  • Het Schelpenpad

Op de naleving van het verbod wordt gecontroleerd door politie en BOA's van de gemeente. 

Parkeervergunning

In het centrum zijn geen eigen parkeerplaatsen. Woont of werkt u in zo’n gebied? Vraag dan bij de gemeente om een parkeervergunning. Er is ook een parkeervergunning voor het personeel van bedrijven.

Aanvragen

U kunt een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt hier het formulier downloaden.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Verschil tussen een parkeervergunning en een parkeerontheffing

Met een parkeervergunning mag u parkeren op plaatsen waar alleen vergunninghouders mogen parkeren. Met een parkeerontheffing wordt u ontheven van het verplicht volgen van de verkeersregels. In in dit geval moet de parkeerschijf verplicht gebruikt worden.

Geen parkeervergunning of ontheffing ontvangen?

Ieder jaar worden de nieuwe parkeervergunningen en ontheffingen voor de Struytse Hoeck verleend. Heeft u per 31 mei geen nieuwe parkeervergunning of ontheffing ontvangen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Hellevoetsluis, telefoon 14 0181.

Wijziging doorgeven

Voor het doorgeven van een wijziging kunt u langs komen bij het Klantcontactcentrum aan de balie in het gemeentehuis. Wijzigt uw kenteken, dan dient u een kopie van het kentekenbewijs mee te nemen en uw oude parkeervergunning in te leveren. Er wordt een nieuwe parkeervergunning gemaakt en aan u opgestuurd. U dient hierna opnieuw leges te betalen.  De kosten van de leges bedragen in 2020: € 32,85

Aandachtspunten

•    De geldigheid van de parkeervergunning of de parkeerontheffing staat op het document aangegeven.
•    Er wordt één parkeervergunnning of één parkeerontheffing per woning of per winkel verleend.
•    De parkeervergunning is gebonden aan het voertuig, middels het kenteken
•    Bij verhuizing dient u de parkeervergunning in te leveren bij het Klantcontactcentrum van de Gemeente Hellevoetsluis.

Caravan of aanhanger parkeren op openbare weg

Het is verboden een aanhanger of caravan voor een langere periode langs de weg te parkeren. Naast caravans vallen nog meer soorten aanhangers hieronder, zoals:
•    een kampeerwagen,
•    een camper,
•    een magazijnwagen,
•    een aanhangwagen,
•    een keetwagen.

Het is onder bepaalde omstandigheden mogelijk een ontheffing op dit verbod te krijgen. Caravans mogen 3 x 24 uur voor de deur staan zonder ontheffing. Bij langer parkeren kan men een kaart halen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. U moet zich dan legitimeren en het kentekenbewijs meenemen. U kunt voor maximaal twee weken per jaar een kaart aanvragen. Zorg ervoor dat deze kaart duidelijk zichtbaar is aan of in de aanhanger.

Voorwaarden voor een ontheffing zijn onder andere dat uw caravan of aanhanger:

•    niet teveel parkeerruimte inneemt
•    niet het straatbeeld nadelig beïnvloedt

Ontheffing aanvragen

U vraagt de ontheffing aan bij de balie van het Klantcontactcentrum, in het gemeentehuis. In uw aanvraag staat het volgende beschreven:
•    de plaats waar de caravan komt te staan
•    het soort caravan en de grootte van de caravan
•    de reden
•    de datum en de periode waarvoor u de ontheffing aanvraagt

Gehandicaptenparkeerplaats

Onder het menu 'Zorg en ondersteuning' vindt u informatie over het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats.

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

De regels over parkeren in Hellevoetsluis kunt u ook vinden in de Algemeen Plaatselijke Verordening.