Parkeren

Op de meeste plekken in Hellevoetsluis kunt u vrij parkeren. In sommige gebieden geldt een blauwe zone. Daar parkeert u met een parkeerschijf. In het centrum heeft u op enkele parkeerplekken een parkeervergunning nodig. Voor het tijdelijk parkeren van een caravan kunt u een ontheffing aanvragen.

Vraag een parkeervergunning aan (pdf, 117 kB)

Voorwaarden parkeervergunning

 • U woont of werkt in de Struytse Hoeck.
 • Bij de aanvraag heeft u uw kenteken en uw Burger Service Nummer (BSN) of het nummer van de Kamer van Koophandel (KvK) nodig.
 • De gemeente verleent 1 vergunning per woning of winkel.
 • U vraagt de vergunning aan voor het kenteken. Als uw kenteken verandert, geeft u dit door aan het Klantcontactcentrum van de gemeente. Wij passen uw vergunning dan aan.
 • Op de vergunning staat in welke periode deze geldig is.
 • Als u of uw bedrijf verhuist uit de Struytse Hoeck, levert u de parkeervergunning in bij de gemeente.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente mag deze termijn een keer verlengen. U krijgt dan een vergunning of ontheffing.
 • Als u een ontheffing krijgt, moet u een parkeerschijf gebruiken.
 • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum op de brief bezwaar maken.

Als u een parkeervergunning of -ontheffing heeft, maakt de gemeente elk jaar een nieuwe vergunning of ontheffing voor u. Heeft u op 31 mei uw nieuwe vergunning nog niet ontvangen? Bel dan het Klantcontactcentrum van de gemeente via 14 0181.

Verandering van kenteken doorgeven

Kom langs bij het Klantcontactcentrum aan de balie in het gemeentehuis. U neemt dan mee:

 • een kopie van het nieuwe kentekenbewijs
 • de parkeervergunning of -ontheffing die u nu heeft

Wij maken dan een nieuwe vergunning of ontheffing voor u en sturen die naar u op.

Kosten

Nieuwe parkeervergunning of -ontheffing of aanpassen van een bestaande parkeervergunning of -ontheffing: € 33,80 

Parkeren van een caravan of ander kampeermiddel op de openbare weg

U mag kampeermiddelen alleen voor korte tijd op de openbare weg parkeren. Hieronder vallen:

 • caravan
 • kampeerwagen/camper

U mag deze kampeermiddelen maximaal 3 dagen achter elkaar parkeren op de openbare weg. Als u een kampeermiddel langer wilt parkeren, vraagt u ontheffing aan.

Ontheffing voor parkeren kampeermiddel aanvragen

 • Schrijf een brief, waarin u uitlegt:
  • welk soort kampeermiddel u wilt parkeren
  • op welke plaats het kampeermiddel komt te staan
  • waarom u het kampeermiddel op de openbare weg wilt parkeren
  • voor welke datum en periode u de ontheffing aanvraagt (maximaal 2 weken per jaar)
 • Lever de brief in bij de balie van het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Neem ook mee:
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Het kentekenbewijs van uw kampeermiddel
 • De gemeente bekijkt of uw kampeermiddel:
  • niet teveel parkeerruimte inneemt
  • voldoende past binnen het straatbeeld
 • Als u een ontheffing krijgt, zorgt u dat de kaart van de ontheffing duidelijk zichtbaar is aan of in het kampeermiddel.

Parkeren van een vrachtwagen

Voertuigen langer dan 6 m of hoger dan 2,40 m moeten tussen 18.00 uur en 08.00 uur geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen plaatsen (Art. 5:8 APV). Dit zijn:

 • De Gorslaan
 • Het Schelpenpad

Meer informatie