Wat te doen bij een ramp?

De kans daarop is niet zo groot, maar mocht zich onverwachts toch een keer een ramp of crisissituatie voordoen, dan is het van groot belang dat u de instructies van de overheid opvolgt, in het belang van uw eigen veiligheid. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Als de sirene gaat…

Als de sirene gaat dreigt er gevaar. Er is dan beslist meer aan de hand dan stank of een prikkelende lucht. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Hoort u de waarschuwingssirene, dan is hij dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen:

 • Ga direct naar binnen
 • Sluit deuren en ramen
 • Luister naar Radio Rijnmond (93,4 FM of 96.1 op de kabel)  Ook te beluisteren via www.rijnmond.nl.

Ga naar binnen 

Door naar binnen te gaan loopt u zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen. Als u buiten aan het werk bent of aan het winkelen: ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen, bijvoorbeeld een bedrijf, kantoor, winkel of huis. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding.
Bent u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Kan dit niet, zet dan de auto stil (motor uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto. Geef/bied anderen de gelegenheid bij u te schuilen. Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.

Sluit ramen en deuren 

Een ramp of zwaar ongeval kan tot gevolg hebben dat er gevaarlijke stoffen in de lucht komen. U kunt zich daar tegen beschermen door te schuilen in de woning of een ander gebouw. 

 • Sluit ramen, deuren en andere openingen in uw woning. Denk ook aan tussendeuren, roosters, ontluchtingskokers, schuiven, enzovoort. 
 • Ga in iedere ruimte na waar buitenlucht naar binnen komt en sluit die openingen af. 
 • Zet indien mogelijk de mechanische ventilatie uit of op de laagste stand. 
 • Afvoer van ventilatie en openingen afplakken (met kranten of plastic).
 • Luister naar Radio Rijnmond 
 • Als de sirenes gaan, krijgt de regionale zender de rol van officiële rampenzender. In de regio Rotterdam-Rijnmond is dit Radio Rijnmond.

Zet de radio aan en stem af op Radio Rijnmond etherfrequentie 93,4 FM of op de kabel 96.1 FM

Zodra de sirene gaat wordt Radio Rijnmond de officiële rampenzender. Officiële informatie is hier het eerst verkrijgbaar/te horen. Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. U krijgt hier instructies en adviezen. Volg die op. Zodra de situatie weer veilig is hoort u dat het eerst op Radio Rijnmond.

Tips

 • Het kan ook zijn dat u niet door sirenes, maar door geluidswagens wordt gewaarschuwd voor dreigend gevaar.
 • Probeer kalm te blijven en raak niet in paniek
 • Gebruik uw telefoon alleen in uiterste noodzaak. Als veel mensen in één gebied tegelijkertijd gaan bellen kan het telefoonnet overbelast raken of zelfs uitvallen. Ook de hulpverlening kan daardoor verstoord worden.
 • De frequenties van Radio Rijnmond in Hellevoetsluis op uw radio, op de kabel 96.1 FM en op 93.4 FM in de ether.
 • Zorg dat u altijd een radio bij de hand heeft die op batterijen werkt (en enkele reserve-batterijen). Bij een stroomstoring is dit de enige manier om op de hoogte te blijven van de actuele situatie.
 • Door buiten te blijven riskeert u slachtoffer te worden.

Voor personen die in instellingen verblijven als verzorgingshuizen, ziekenhuizen en scholen gelden speciale regels, die zijn vastgelegd in de het calamiteitenplan van de instelling.

Sirenetest

Om te voorkomen dat de bewoners het geluid van de waarschuwingssirenes niet meer herkennen, wordt op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur in heel Nederland de sirenes getest. Als u dan de sirene hoort dan weet u: er is niets aan de hand. Voor de maandelijkse sirenetest en het daadwerkelijke alarm wordt hetzelfde sirenegeluid gebruikt. Alleen gaat de sirene tijdens een incident vaker dan tijdens de sirenetest. In Hellevoetsluis staan er sirenes aan de Rijksstraatweg, Brasem, Gorslaan / Brielsestraatweg en de Duinweg (Camping de Quack).

Op welke manier waarschuwt de gemeente u bij (dreigend) gevaar?

Radio Rijnmond is de officiële rampenzender van de regio Rotterdam-Rijnmond. Ten tijde van een (dreigende) ramp of zwaar ongeval kan de overheid u via deze zender snel informeren over wat er aan de hand is en welk gevaar er dreigt. Naast de radio zijn er nog drie mogelijkheden om u te kunnen waarschuwen en informeren:

112-teletekstpagina op TV Rijnmond

Bij grote incidenten kunt u op teletekstpagina 112 van TV Rijnmond informatie vinden over wat er aan de hand is en wat u moet doen. Wanneer er geen (dreigend) gevaar is, wordt de pagina gevuld met algemene informatie over wat u moet doen als de sirene gaat. U kunt deze pagina op elk moment (24 uur per dag) raadplegen.

Tickertape op TV Rijnmond

Als de sirene gaat, gaat op TV Rijnmond een tickertape lopen. Dit is een tekstbalk met informatie die onder in beeld verschijnt en continue over het televisiescherm loopt, zoals dagelijks op diverse nieuwszenders is te zien. Via deze tekstbalk wordt u in het kort geïnformeerd wat er aan de hand is en wat u moet doen. De tickertape wordt getest tijdens de maandelijkse sirenetest op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Deze tekstbalk kunt u dan gedurende tien minuten op TV Rijnmond zien.

SMS-alarmering

Een veelgehoorde klacht van burgers is dat zij het geluid van de overheidssirenes binnen niet goed kunnen horen. Dat klopt, want het is een zogenaamd ‘outdoor’ systeem. Dit betekent dat de sirenes in principe alleen buiten te horen zijn. Daarom biedt de VRR de burgers een SMS-service, die aanvullend is op de sirenes. Bij (dreigend) gevaar ontvangen de burgers die zich voor deze service hebben aangemeld, een SMS-bericht op hun GSM-telefoon. De alarmberichten van de overheid zijn gratis. Meer informatie over de SMS-alarmering vindt u op http://www.alarmbericht.nl/.

Evacueren

Een ramp of zwaar ongeval kan tot gevolg hebben dat het niet veilig is om in de omgeving van het incident te blijven. In zo’n geval maakt de overheid via rampenzender Radio Rijnmond en TV Rijnmond bekend welke mensen moeten worden geëvacueerd. Ook worden instructies uitgezonden hoe te handelen, waar u naar toe moet, hoe de woning af te sluiten en wat u mee kunt nemen. Voor hulpbehoevenden, zoals invaliden, zal vervoer worden geregeld. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen van de overheid opvolgt. Alleen zo kunt u veilig uit het gebied evacueren.

Weet wat u moet doen!

Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen bij een evacuatie:

 • Sluit gas, water en licht af;
 • Neem alleen hoognodige zaken mee (medicijnen, waardevolle papieren);
 • Sluit uw woning af;
 • Controleer of uw buren weten dat ze weg moeten.

Enkele tips

 • Kinderen die op school zijn worden opgevangen door de schoolleiding. Zij begeleiden de kinderen bij de evacuatie;
 • Op Radio Rijnmond en TV Rijnmond zal worden vermeld hoe aan te geven als u hulpbehoevend bent of als iemand in uw directe omgeving hulpbehoevend is;
 • Neem bij het verlaten van uw woning uw huisdier(en) mee;
 • Vanuit de overheid worden regelmatig controles gehouden in het geëvacueerde gebied;
 • Er zal via Radio Rijnmond en TV Rijnmond instructies worden gegeven over hoe u het best kunt evacueren, of u met eigen vervoer kunt of dat u per groepsvervoer kunt evacueren.

Bedrijfssirenes

Bedrijfssirenes worden gebruikt om het personeel binnen het bedrijf of op het terrein te kunnen waarschuwen. Deze sirenes gaan alleen af als er (dreigend) gevaar is voor het personeel. Het gebruik van de bedrijfssirenes staat dus volledig los van het gebruik van de overheidssirenes. De bedrijven testen hun sirenes doorgaans net als de overheid ook op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Daarnaast worden zij gebruikt tijdens oefeningen.