Voorbereid op een ramp

De gemeente en andere instanties bereiden zich voor op rampen en crisissituaties, om uw veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen en de gevolgen van een situatie te beperken. U kunt zichzelf ook voorbereiden.

Iedere gemeente in Rotterdam-Rijnmond werkt volgens het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast maakt de gemeente (lokale) draaiboeken, om voorbereid te zijn op een ramp of crisissituatie. Ook vinden regelmatig trainingen en oefeningen plaats. Klik hier om het Regionaal Crisisplan te downloaden.

Wat u zelf kunt doen

Niet alleen de gemeente en hulpverleningsinstanties moeten voorbereid zijn op een ramp. U kunt zelf ook voorbereidingen treffen. Voor meer informatie over voorbereidingen die u zelf kunt treffen, kijk op http://www.nederlandveilig.nl/noodsituaties/.

Risicokaart

Op de digitale Risicokaart kunt u eenvoudig de risico's in uw buurt traceren door uw postcode of woonplaats in te voeren. U kunt zien of er in uw omgeving een verhoogd risico is op bijvoorbeeld een luchtvaartongeval, natuurbrand of overstroming en krijgt advies over wat u in zulke gevallen moet doen. Klik hier voor meer informatie.