Handhaving

Een leefbare, veilige en bereikbare gemeente, dat is waar onze handhavers zich voor inzetten.

Onze handhavers zijn er om eraan bij te dragen dat alle inwoners, toeristen en bezoekers zich veilig voelen. Ze zijn de ogen en oren van de gemeente. De handhavers pakken onder andere meldingen op over: losliggende stoeptegels, loslopende honden, zwerfafval, overlast van verkeer en gevaarlijke situaties. Ook het aanspreken van inwoners, bezoekers en toeristen behoort tot hun dagelijks werk. Bij deze situaties blijft het soms bij een goed gesprek of waarschuwing maar het kan ook voorkomen dat zij een proces-verbaal of boete opmaken. Onze handhavers werken nauw samen met de politie om zo Hellevoetsluis tot een veilige en leefbare stad te maken.

Gastheer/vrouw van de stad

Naast hun handhavende taken zijn onze handhavers vooral ook gastheer/vrouw voor de stad. Zij worden door inwoners en toeristen met vragen aangesproken op straat. Ook zorgen zij ervoor dat evenementen goed verlopen. De aanwezigheid van handhavers zorgt er vaak voor dat overlast vermindert of dat er zelfs helemaal geen overlast wordt veroorzaakt.  

Met welke onderwerpen houden de handhavers zich bezig?

Dagelijks zijn de handhavers aan de slag met overlast veroorzaakt door afval (bijplaatsingen ondergrondse containers, minicontainers etc.), fietsen in voetgangersgebieden, snor- en bromfietsers op (onverplichte) fietspaden, hondenoverlast, woonoverlast, ondermijning, evenementen, jeugdoverlast, vuurwerkoverlast en parkeren. 

Wijkindeling

Elke wijk heeft een eigen handhaver. U kunt te allen tijde bij uw wijkverantwoordelijke terecht met vragen, opmerkingen of een praatje over wat er in uw wijk speelt. Wanneer u telefonisch contact wilt met de handhavers kunt u naar de wijkverantwoordelijke handhaver vragen. Hieronder ziet u wie dat in uw wijk is. 

Wijkindeling handhavers
Handhaver Gebied
Petra Den Bonsen Hoeck, Ravense Hoek, Nieuwenhoorn
Fred Kooistee, Kickersbloem, Oudenhoorn
Quincy Hellevoet (vesting)
Muhammet Nieuw-Helvoet
Jasper De Struyten & Centrumgebied

 

U kunt contact opnemen via 14-0181. 

Melding maken

Heeft u een gevaarlijke situatie gezien of wilt u graag iets melden bij onze handhavers? U kunt een melding doorgeven via de website: https://hellevoetsluis.nl/melding of telefonisch via 14-0181. Bevindt u zich in een levensbedreigende of acute situatie? Bel dan 112 voor hulp.