Externe veiligheid

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van een veilige leefomgeving aan de burgers. Daarbij hoort ook de externe veiligheid. Daaronder verstaan we risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen.

Binnen de gemeente Hellevoetsluis is een aantal risicobronnen aanwezig. Het betreft stationaire bronnen, zoals een LPG-tankstation, opslagen voor gevaarlijke stoffen, propaantanks en vuurwerkopslag. De overige bronnen betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De risicobronnen zijn weergegeven in de signaleringskaart externe veiligheid. Voor meer informatie over risico's in uw omgeving, zie http://www.risicokaart.nl/.

Route gevaarlijke stoffen  
U kunt als transporteur bij de gemeente een verzoek indienen voor een ontheffing van het verbod om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen route te transporteren. Bijvoorbeeld om woningen in het buitengebied, die geen gasaansluiting hebben, te voorzien van propaan, of om vuurwerkverkooppunten te bevoorraden.

Gerelateerde beleidsstukken en documenten:

  • Visie Externe Veiligheid 2008-2017
  • Signaleringskaart externe veiligheid
  • Route gevaarlijke stoffen