Voortgezet onderwijs

Op deze pagina vindt u een overzicht van sportactiviteiten voor de jeugd uit het voortgezet onderwijs.

‘Sport en gezonde leefstijl’

Voor jongeren in de leeftijd 12 t/m 18 jaar die op het voortgezet onderwijs zitten worden sportstimulering en jeugdparticipatie projecten georganiseerd. Het project bestaat uit de activiteiten ‘uitbreiding sportoriëntatie VMBO’ en basiscursus jeugdsportleider.

Uitbreiding Sportoriëntatie VMBO
Gedurende de gymlessen op school wordt aandacht besteed aan sportoriëntatie. De leerlingen gaan naar de sportaanbieder om daar de lessen te volgen. Er wordt gewerkt in modules/blokken van drie of vier weken waarin steeds dezelfde sport wordt aangeboden. Het doel van de sportoriëntatie is om leerlingen, in het bijzonder het VMBO, te laten kennismaken met verschillende sporten en sportaanbieders in de omgeving. De samenwerking tussen het sportteam PUSH, de scholen en sportaanbieders wordt door de sportoriëntatie verbeterd en bevorderd.

Projectgroep
De project- en werkgroep bestaat uit de coördinator van sportteam PUSH, LO docenten van het Helinium, LO docenten van Penta College Jacob van Liesveldt en sportservice Zuid-Holland. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de sportaanbieders. Meer informatie over de activiteiten kunt u vinden op deze website of neem contact op met coördinator Jeffrey Emor via 0181-316688 of j.emor@stichting-push.nl


‘WhozNext - West’

Voor sportparticipatie bij jongeren van 14 tot en met 18 jaar op school organiseert sportteam PUSH het project Whoznext West. Het sportteam doet dit samen met het voortgezet onderwijs en sportservice Zuid-Holland. Het project wordt in de wijk West georganiseerd.

Het project
Whoznext is een landelijke campagne die ervoor zorgt dat jongeren hun stem laten horen als het gaat om sport. Dit kan het zelf ontwerpen van een sportplein zijn of het organiseren van een sportdag of een sportexcursie. De eerste groepen zullen een voorbeeldfunctie hebben om meer jongeren enthousiast te maken een team op te richten. Met deze projectnaam worden anderen uitgedaagd het goede sportieve voorbeeld te geven.

Invulling en uitvoering
Samen met het Helinium, Penta College Jacob van Liesveldt, sportservice Zuid-Holland worden diverse Whoznextteams op het voortgezet onderwijs gerealiseerd. Enthousiaste jongeren vormen samen met ondersteuning en begeleiding van een LO docent en een coach van sportteam PUSH een team. Deze krijgen een kant en klare scholing van sportservice Zuid-Holland. Vervolgens gaan ze hun activiteit of project organiseren.

‘Fit@school’

Het Helinium organiseert in samenwerking met sportteam PUSH het project Fit@school.

Het project
Het project probeert in 10 modules leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen. Door middel van het toepassen van deze kennis en vaardigheden is de leerling beter in staat om op een verantwoorde wijze om te gaan met voeding en lichaamsbeweging.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij LO docenten Helinium Stefan Adriaansen ( adri@helinium.nl),  Henri Broekhuizen (broh@helinium.nl) of Jeffrey Emor (0181-316688 of  j.emor@stichting-push.nl).