Sporten in de wijk

In de wijken worden ook diverse sportactiviteiten georganiseerd. Op deze pagina vindt u een overzicht.

‘Sportinstuif’

In de Kooistee organiseert sportteam PUSH voor de Hellevoetse jeugd in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar sport en spel instuiven.

Sportinstuif Kooistee en Struyten
Iedere donderdagavond van 19:00-20:00 uur wordt in sporthal “de Morgenstont” een sport- en spelinstuif georganiseerd. Deze instuif is voor jongens en meisjes vanaf 6 tot en met 15 jaar uit de wijken Kooistee en Struyten. Iedereen in deze leeftijdscategorie is welkom om deel te nemen. Een greep uit de activiteiten: zaalvoetbal, zaalhockey, sport- en spel activiteiten (bijvoorbeeld trefbal, badminton, volleybal etc.), allerlei tikspelen, verschillende werpspelen en apenkooi.

Organisatie
Sportteam PUSH organiseert samen met vrijwilligers de sportinstuif.

‘Naschoolse Sport’

Sportteam van PUSH biedt een programma om kinderen een leuke en gezonde middag te bezorgen. Het naschoolse sportactiviteitenprogramma laat kinderen kennismaken met diverse sporten en plezier beleven met het bewegen na schooltijd. Onder het wakend oog van de gymdocent van school en deskundige begeleiders en trainers kunnen de kids hun tomeloze energie kwijt en werken tegelijkertijd spelenderwijs aan hun persoonlijke ontwikkeling!

Het sportteam PUSH organiseert de naschoolse sportactiviteitenprogramma in samenwerking met de school, diverse sportaanbieders en de BSO. De naschoolse sportactiviteiten worden aangeboden voor kinderen van 9 tot en met 13 jaar (groep 6 tot en met 8).

Blokken
We bieden in een schooljaar vier blokken aan. Per blok maken kinderen kennis met twee takken van sport en daarnaast kunnen ze zich ontwikkelen en vermaken met diverse sport- en spelactiviteiten (denk aan trefbal, knotshockey, kegelroof etc.).

Hieronder volgt een schema voor het schooljaar 2010-2011:

Blok 1: na herfstvakantie tot kerstvakantie (kennismaking met volleybal en hockey);
Blok 2: na kerstvakantie tot voorjaarvakantie (kennismaking met basketbal en badminton);
Blok 3: na voorjaarsvakantie tot meivakantie (kennismaking met Handbal en atletiek);
Blok 4: na meivakantie tot zomervakantie (kennismaking met atletiek, softbal + toernooien eerdere sportkennismakingen). 

Dagen, tijden en locaties schooljaar 2010-2011:
maandag 15:30-16:30 uur sporthal Morgenstont
woensdag 13:30-14:30 uur gymzaal Ravensehoek
woensdag 14:30-15:30 uur gymzaal Ravensehoek
donderdag 16:00-17:00 uur sporthal Eendraght
vrijdag 15:30-16:30 uur sporthal Morgenstont

 

‘WhozNext Kooistee’

Voor sportparticipatie bij jongeren van 14 tot en met 18 jaar in de wijken organiseert sportteam PUSH het project Whoznext Kooistee. Het sportteam doet dit samen met Stichting DOCK. Het project wordt in de wijk Kooistee georganiseerd.

Het project
Whoznext is een landelijke campagne die ervoor zorgt dat jongeren hun stem laten horen als het gaat om sport. Dit kan het zelf ontwerpen van een sportplein zijn of het organiseren van een sportdag of een sportexcursie. De eerste groepen zullen een voorbeeldfunctie hebben om meer jongeren enthousiast te maken een team op te richten. Met deze projectnaam worden anderen uitgedaagd het goede sportieve voorbeeld te geven.

Invulling en uitvoering
Samen met Stichting DOCK en sportservice Zuid-Holland wordt door het sportteam PUSH een Whoznext team in de buurt/wijk gerealiseerd. Enthousiaste jongeren vormen samen met ondersteuning en begeleiding van een jongerenwerker van Stichting DOCK en een coach van sportteam PUSH een team. Deze krijgen een kant en klare scholing van sportservice Zuid-Holland. Vervolgens gaan ze hun activiteit of project organiseren.

 

‘Straatsport’

Sportverenigingen, buurtorganisaties of scholen organiseren sport- en spel evenementen. Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om een evenement te organiseren. Denk maar aan sportdagen, jubilea, kampioenschappen, Oranjefeesten, kindervakantiewerk, sportpromotie en dergelijke.Hoe moet je een project voorbereiden, uitvoeren en evalueren? Daar komt best veel bij kijken. Het sportteam PUSH kan een dergelijk initiatief ondersteunen (organisatorisch of financieel), begeleiden, en/of helpen bij de uitvoering.
Voorbeelden zijn:

  • Zeskamp Ravensehoek (buurtorganisatie Ravensehoek);
  • Street Basketball Event (basketbalvereniging Jump 80);
  • Sporten met de buren (buurtorganisatie sportbuurt)
  • Nationale Straatspeeldag

Street soccer event

Voor de Hellevoetse jeugd van 9 tot en met 12 jaar wordt het Street Soccer Event georganiseerd. Het evenement waar de jeugd naar uit kijkt! Jaarlijks bereiken we gemiddeld 160 deelnemers. Ieder jaar organiseert sportteam PUSH in samenwerking met de voetbalverenigingen FC Vlotbrug, v.v. Nieuwenhoorn, korfbalvereniging AKV ’t Capproen (facilitaire ondersteuning), Stichting DOCK en met medewerking van het primair onderwijs het Street Soccer Event.

Pleinactiviteiten

Voor de Hellevoetse jeugd in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar organiseert sportteam PUSH Pleinactiviteiten op schoolpleinen.

Sport en spel in de wijken

Op meerdere sport- en spellocaties in de wijk, worden wekelijks sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Alle kinderen en jongeren moeten veilig en met respect voor elkaar mee kunnen doen. De bedoeling is om de jeugd in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar na schooltijd een nuttige vrijetijdsbesteding aan te bieden middels sportieve activiteiten op of in de buurt van de school, gericht op sport en spel. Dit doen we door het organiseren van Pleinactiviteiten. We bieden sport en spel aan op het schoolplein voor de kinderen na schooltijd. We maken de kinderen bewust van het nut van sporten en bewegen in de vrije tijd.

Sport 12-18 jaar

Sportteam PUSH organiseert in samenwerking met het primair onderwijs diverse naschoolse sport en spel activiteiten op schoolpleinen. Voor de Hellevoetse jeugd in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar organiseert sportteam PUSH diverse voetbalactiviteiten en workshops.

Activiteiten
Samen met jongeren die een Whoznext team vormen organiseert het sportteam op diverse sport- en speellocaties in Hellevoetsluis diverse voetbaltoernooien. Iedere keer wordt er competitiewedstrijden op een locatie gespeeld. Zo is tijdens de zomermaanden bijvoorbeeld het mini EK georganiseerd. In de wintermaanden worden de wedstrijden in de sporthal georganiseerd. Daarnaast bieden wij de jongeren van 12 tot en met 18 jaar jaarlijks een workshop aan die zij leuk vinden. Het sportteam PUSH organiseert bijvoorbeeld samen met Stichting DOCK een Taiboks workshop.

Organisatie
Sportteam PUSH werkt bij dit project nauw samen met Stichting DOCK en sportaanbieders.


Sport en bewegen in de schoolvakanties

Voor de jongeren in de leeftijd van 9 t/m 18 jaar worden in de schoolvakanties Sporttoernooien georganiseerd in sporthal de Eendraght. Per keer splitsen we de dag. ’s Ochtends komt de doelgroep 9 tot en met 12 jaar aan bod en ’s middags de jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

Organisatie
Sportteam PUSH organiseert in samenwerking met Stichting DOCK, het primair onderwijs en voortgezet onderwijs tijdens de schoolvakanties voor jongeren van 9 tot en met 18 jaar sporttoernooien.

Sporttoernooien worden in de volgende vakanties georganiseerd:
• Voorjaarsvakantie
• Meivakantie
• Zomervakantie
• Herfstvakantie
• Kerstvakantie