Basisonderwijs

Op deze pagina vindt u een overzicht van de sportactiviteiten die er zijn voor kinderen uit het basisonderwijs.

‘Kies voor Hart en Sport’

Kies voor hart en sport is een sport- en gezondheidsproject voor kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar (groep 7 en 8). Op school, tijdens de gymlessen en bij de sportaanbieders wordt aandacht besteed aan het sporten, bewegen en de gezondheid.

Op school
Het project bestaat uit drie lesmodules met kant en klare leerlingenkaarten, waarmee de kinderen op school aan de slag gaan. De lesmodules hebben enerzijds betrekking op theoretische aspecten zoals: wat is gezond eten en waarom is sporten goed voor je. Anderzijds wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk. In de gymzaal op school worden verschillende sportlessen gegeven.

Bij de sportaanbieder
Daarna hebben de kinderen de mogelijkheid om voor een sportkennismakingscursus bij één van de sportaanbieders in de buurt te kiezen. De sportaanbieders verzorgen een kennismakingscursus op hun eigen accommodatie en deze vindt niet plaats onder schooltijd. De sportaanbieder is verder vrij om de tijd te bepalen waarop de cursus plaatsvindt. De cursus is voor een nieuwe groep en dient niet in een bestaande trainingsgroep ingepast te worden. Na afloop kunnen de kinderen weloverwogen beslissen of de gekozen tak van sport iets voor ze is. En een bewuste keuze – zo is bekend – houd je makkelijker vol!

Organisatie
Sportteam PUSH organiseert samen met sportaanbieders en scholen voor kinderen op het basisonderwijs het sport- en gezondheidsproject Kies voor hart en sport.

‘De Sportklas’

Sportteam PUSH organiseert samen met sportaanbieders en scholen voor kinderen op het basisonderwijs sportkennismakings- lessen. Kinderen van 6 tot en met 10 jaar maken tijdens de reguliere gymlessen kennis met diverse sportaanbieders uit Hellevoetsluis. Op deze manier kunnen ze in de praktijk ondervinden of de tak van sport iets voor hen is. Na de gegeven les door een sportaanbieder krijgen de kinderen altijd de mogelijkheid om of gratis of tegen een gereduceerd tarief verder kennis te maken bij de sportaanbieders zelf.

‘Ren je Rot’

Samen met sportaanbieders en scholen organiseert sportteam PUSH voor kinderen uit de groepen 3 en 4 van het primair onderwijs sportdag ‘Ren je rot’. Ruim 200 kinderen maken op de dag in de sporthal kennis met 6 tot 7 sportaanbieders. Het kader van de sport en het sportteam PUSH verzorgen de activiteiten die aangeboden worden. De leerkrachten begeleiden de kinderen tijdens de sportdag. Aan het eind van de sportdag krijgen de kinderen een leuke herinnering en een informatieboekje mee.