Ontwikkeling Stadsdorp 3223

Gemeente Hellevoetsluis en partners ontwikkelen in de wijk Nieuw-Helvoet een nieuwe buurt: Stadsdorp 3223. Een unieke buurt met nieuwbouwwoningen, een sportcomplex, zwembad en Kindcentrum in het hart van Hellevoetsluis. Bekijk hier de ontwikkelingen.

Bestemmingsplan geactualiseerd

Het college van de gemeente Hellevoetsluis heeft in haar vergadering van 17 april 2018 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Helvoet’. In dit bestemmingsplan, dat grotendeels conserverend geactualiseerd wordt, wordt tevens de ontwikkellocatie Sportlaan en omgeving opgenomen.

Zwembad/Sportcomplex

Met het onthullen van het bouwbord en de start van de graafwerkzaamheden is er net voor de kerst gestart met de werkzaamheden voor de bouw van een nieuw sportcentrum op de oude terreinen van ‘Vermaat’ met meerdere zwembaden, een sporthal en fitnessruimte. Sportcentrum ‘De Eendraght’ wordt vervangen door een nieuw multifunctioneel sportcentrum, waarmee de Gemeente Hellevoetsluis inspeelt op de kwaliteitseisen en maatschappelijke behoeften van deze tijd. De verwachte oplevering is in 2020.

Cordeel Nederland BV heeft als bouwende partij de Design & Build opdracht aangenomen. Met dit type contract zijn zij verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de realisatie. Met een team van zwembadspecialisten bestaande uit Cordeel, Slangen + Koenis Architecten en Van Dorp Installatietechniek is er hard gewerkt om een duurzaam functioneel en goed exploiteerbaar gebouw te ontwerpen. De slimme schakeling van functies en transparantie zorgt er straks voor dat jong en oud zich bij aankomst met één blik eenvoudig kunne oriënteren. De vormgeving en materialen van het gebouw zijn geïnspireerd op de rijke industriële en maritieme geschiedenis van Hellevoetsluis. Het lokaal geïnspireerde waterlandschap zal straks ook in het recreatiebad terug te zien zijn.

Bekijk hieronder een filmpje van het nieuwe sportcomplex.

Masterplan

De Gebiedsvisie Sportlaan en omgeving geeft weer waar de gemeente grote stedelijke voorzieningen, zoals het Integraal Kind Centrum (IKC) een nieuw zwembad/sportcomplex en woningbouw een plaats wil geven. Inwoners en gemeenteraad gaven bij vaststelling van de gebiedsvisie nog wat uitgangspunten mee. Bij de verdere ontwikkeling van het gebied moet goed gekeken worden naar de verkeersontsluiting en verkeersveiligheid voor met name de fietsers. Ook moet er voldoende water en groen in het gebied komen en moet er aandacht zijn voor een goede verhouding tussen koop- en huurwoningen. De verschillende bouwprojecten in het plangebied moeten een goede onderlinge samenhang krijgen. De projecten gaan niet allemaal tegelijk van start, maar zullen gefaseerd verlopen. Door nu al vast te leggen aan welke eisen bijvoorbeeld de woningen moeten voldoen, gaat er een nieuwe buurt ontstaan die herkenbaar is en waarin het prettig wonen is.

Gebiedsvisie

De gebiedsvisie gaat op hoofdlijnen uit van herontwikkeling op de volgende drie locaties: 
• gefaseerde herontwikkeling van het terrein Vermaat, deels aangewezen als voorzieningencluster (IKC en sportcomplex) en deels voor woningbouw.
• Herontwikkeling van een gedeelte van het terrein van Helvoet en Lekkerkerk 
• Herontwikkeling van de huidige locatie de Eendraght en de twee scholen aan de Schoolslag.

3D ontwerp