Verslag en vragenlijst informatieavond 6 maart 2019 over gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost

Op 6 maart is er een informatiebijeenkomst gehouden, waarbij een presentatie is gegeven over de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost. Er is een verslag gemaakt van deze bijeenkomst. Ook zijn een groot aantal vragen gesteld. Via de onderstaande links vindt u het verslag en de beantwoording van de vragen. 

Klik hier voor het verslag van de informatiebijeenkomst van 6 maart 2019 over de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost.

Klik hier voor de vragenlijst en beantwoording naar aanleiding van de informatiebijeenkosmt van 6 maart 2019 over de gebiedsvisie. Naar aanleiding van het collegebesluit over de gebiedsvisie is op een enkele plek een stukje informatie toegevoegd op 29 maart.