Wijkbeheer

Wijkbeheer Hellevoetsluis is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Hellevoetsluis, woningcorporatie Maasdelta, de politie, stichting PUSH (opbouwwerk) en DOCK (jongerenwerk).

Wijkbeheer heeft als doel heeft om samen met de inwoners van Hellevoetsluis de leefbaarheid in de wijken en buurten te verbeteren.

Wijkbeheer bestaat uit drie aspecten:

•    samenwerken met buurtbewoners
•    samenwerken van professionele organisaties
•    samenwerken aan de leefbaarheid in wijken en buurten.

Werken aan leefbaarheid in wijken en buurten

Het doel van het Wijkbeheer is het op peil houden en verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten van Hellevoetsluis. Onder leefbaarheid verstaan we een prettige woon- en leefomgeving. Daarbij zijn fysieke zaken belangrijk, zoals bijvoorbeeld een schone buitenruimte, goede bestrating, voldoende verlichting en passend straatmeubilair. Ook voorzieningen, zoals scholen, winkels, buurthuizen, buurtkamers  en speelplekken zijn belangrijk voor de leefbaarheid in een buurt. Leefbaarheid kent uiteraard ook een sociale kant; betrokkenheid bij de buurt en de buren. Daarnaast is het van belang dat u zich veilig voelt in uw buurt.

U kunt zelf ook een (extra) bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving. Wijkbeheer Hellevoetsluis hecht veel waarde aan de betrokkenheid van bewoners. Bewoners  kunnen leefbaarheidsinitiatieven indienen en meedenken en beslissen over projecten in hun eigen woon- en leefomgeving.

 

Samenwerkingsverband Wijkbeheer

Naast de gemeente Hellevoetsluis werken de volgende organisaties op structurele basis samen  in het wijkbeheer:

•    Woningcorporatie Maasdelta
•    Politie
•    Stichting PUSH (opbouwwerk)
•    DOCK (jongerenwerk)

Al deze wijkbeheerpartners houden zich bezig met leefbaarheid in wijken en buurten. Binnen het wijkbeheer bundelen zij hun krachten en werken zij in wisselende samenstellingen samen in  diverse projecten.