Uitleenservice wijkbeheer

Bewoners die gezamenlijk activiteiten in hun buurt organiseren kunnen via het wijkbeheer diverse spullen lenen, bijvoorbeeld partytenten, banken, tafels, een springkussen, verlichting, een geluidsinstallatie, spelletjes, podiumdelen en nog veel meer.

Deze spullen kunnen gratis geleend worden en op deze manier is een bewoners- of buurtactiviteit beter betaalbaar en haalbaar. Er is een folder waarin alle materialen staan beschreven. De uitleenservice is niet bedoeld voor particuliere feestjes of persoonlijke activiteiten.

Werkwijze en voorwaarden

De uitleenservice is een vrijwilligersproject. Bewoners kunnen via de e-mail of telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken om materialen die men nodig heeft  te reserveren. De medewerker van de uitleenservice neemt dan contact op en er worden dan afspraken gemaakt over welke materialen men wil lenen , wanneer,  voor wie en er wordt een uitleencontract opgesteld. De belangrijkste  spelregels zijn:

  • De uitleenservice is er  alleen voor organisaties en bewoners die activiteiten voor bewoners in hun buurt organiseren. Niet voor particuliere activiteiten.
  • Bel of e-mail voor een afspraak . De uitleenservice is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur bereikbaar. Er wordt dan binnen 2 x 24 uur een afspraak gemaakt met een van de medewerkers van de uitleenservice.
  • Tijdens de afspraak  met de uitleenservice medewerkers worden de materialen uitgezocht gereserveerd en vastgelegd in een uitleenovereenkomst.
  • In principe zorgt men zelf voor het vervoer van de materialen. Men kan eventueel gebruik maken van de uitleenservice bus tegen een kilometervergoeding.
  • De spullen worden gratis beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat men alle instructies opvolgt en verantwoord omgaat met de materialen.
  • Schade wordt direct gemeld aan de uitleenservice en men kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Alle vrijwilligersactiviteiten kunnen hierbij een beroep doen op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.   Diefstal en/of vermissing van materialen eveneens direct melden bij de uitleenservice  en aangifte doen bij de politie.

Contactadres wijkbeheer uitleenservice

Stichting PUSH inzake wijkbeheer uitleenservice
Sportlaan 1
3223 EV Hellevoetsluis
Tel 0181-316688 (maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur)
E-mail: uitleenservice@stichting-push.nl
Medewerkers uitleenservice:  Leen Hoogendoorn en Peter Engels.
Coördinatie: Opbouwwerk Stichting PUSH: Paul Deur.