Leefbaarheidsmonitor

De leefbaarheidsmonitor is een onderzoek om de beleving van leefbaarheid zichtbaar te maken. U kunt hier de rapportages bekijken.

Leefbaarheid is een verzamelterm voor een reeks van zaken die samen bepalen hoe mensen hun woon- en leefomgeving waarderen. Om het oordeel van bewoners hierover in kaart te brengen, zetten woningcorporatie Maasdelta en de gemeente Hellevoetsluis de leefbaarheidmonitor in. Dit is een onderzoek om de beleving van leefbaarheid zichtbaar te maken. Het onderzoek brengt in beeld hoe de inwoners van de gemeente Hellevoetsluis denken over hun woning, hun leefomgeving (fysiek en sociaal), de aanwezigheid van voorzieningen en verschillende sociale aspecten.

Het onderzoek vindt plaats door middel van een enquête. Niet alle bewoners van de gemeente krijgen deze enquête, maar er wordt een zogenaamde steekproef genomen.

In juni 2010 is het onderzoek voor het eerst gedaan. De resultaten uit 2010 kunnen gezien worden als een nul-meting en vergeleken worden met andere gemeenten. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om het beleid voor de komende jaren te bepalen en om te zien of het beleid van de afgelopen jaren heeft gewerkt.

Uitkomsten leefbaarheidsmonitor 2016

Halverwege 2016 ontvingen 8383 inwoners het verzoek van de gemeente Hellevoetsluis om mee te doen aan de leefbaarheidsmonitor. 2738 inwoners gaven hieraan gehoor en vulde de enquête in. Voor het eerst kunt u de resultaten per wijk bekijken op de website: www.lemon-hellevoetsluis.nl. Kort een aantal resultaten op een rij:

  • Hellevoetsluis krijgt van haar inwoners gemiddeld een 7,4 als totaalcijfer voor de leefbaarheid in buurten;
  • De kwaliteit van de eigenwoning, (gebrek aan) overlast van activiteiten en het gevoel van veiligheid overdag en ‘s avonds scoren heel hoog;
  • In buurten waar de afgelopen jaren een Buurtaanpak heeft plaatsgevonden zoals in Dorp en Hoonaart en Glaciswijk geven inwoners dit jaar hogere cijfers dan voorheen;
  • De nieuwe speelvoorzieningen in de Glaciswijk zijn van een 5,5 in 2010 naar 7,2 gegaan;
  • Voor het eerst vroegen we inwoners naar de ontmoetingsplekken in de gemeente. Het resultaat was een 5,6;
  • Veel inwoners vinden dat de algemene voorzieningen achteruit gegaan zijn. Een belangrijke reden dat genoemd wordt is besluit van Huisartsenpost Rijnmond om de huisartsenpost te sluiten.

Lees hier de complete rapporten:

Rapport leefbaarheidsmonitor 2016

Rapport leefbaarheidsmonitor 2014