Buurtpreventie en buurtbemiddeling

Buurtpreventie is een vorm van informele sociale controle door en voor bewoners. Bij Buurtbemiddeling treden getrainde vrijwilligers bemiddelend op bij conflicten tussen buren.

Buurtpreventie

Buurtpreventie is een vorm van informele sociale controle door en voor bewoners. Vrijwilligers letten op onveilige of niet normale situaties in de wijk en geven deze door aan de gemeente, de woningcorporatie of andere instanties. Bij ernstige zaken wordt de hulp ingeroepen van de politie.

Voor 87% van alle door de Buurtpreventiemedewerkers gesignaleerde zaken is door de gemeente binnen een termijn van een week voor adequate afhandeling gezorgd.
Het Buurtpreventieteam loopt het hele jaar door (ook tijdens de zomervakantie) wekelijks een ronde in de avonduren. Dit met vier koppels, waarbij ieder koppel een eigen route loopt. Daarnaast wordt eens per maand op de zaterdagavond gelopen.

In het najaar van 2013 is de buurtpreventie uitgebreid van de Kooistee en de Struyten naar de wijk Hellevoet (voormalig Zuidwest). Hieronder vallen de buurten De Vesting, Glaciswijk, Groote Weergors, Marinebuurt en Dichters- en Schrijversbuurt. Het nieuwe team heeft in overleg met  vv Hellevoetsluis een ruimte gekregen waar vandaan de preventierondes starten. Hier vindt de briefing plaats en als de politie op de hoogte is gesteld van de start van de rondes gaan de buurtpreventiemedewerkers naar buiten.

Op de website https://www.dock.nl/buurten/hellevoetsluis vindt u meer informatie.

Buurtbemiddeling

Bij Buurtbemiddeling treden getrainde vrijwilligers bemiddelend op bij conflicten tussen buren. Het kan bijvoorbeeld gaan om overlast door harde muziek, kinderen, of door overlast als gevolg van een afwijkend leefritme. De Buurtbemiddelaars, die pas worden ingeschakeld als bewoners er onderling niet meer uitkomen, luisteren naar beide partijen en trachten zonder zelf te oordelen een voor beide partijen aanvaardbare oplossing van het probleem te bereiken. Inmiddels is Buurtbemiddeling voor alle bewoners van Hellevoetsluis beschikbaar.