Buurtaanpak Vlotbrug

In de voorjaar van 2016 is het wijkbeheer gestart met de Buurtaanpak in de buurt Vlotbrug. Het actiegebied van deze Buurtaanpak beslaat de volgende straten:

  • Schoolstraat
  • Voornsestraat
  • Kouwenoordseweg
  • Verlengde Oudejaarsweg
  • Apollo
  • Kanaalweg Oostzijde
  • Oostdijk

Tijdens een aantal ontwerpsessies is o.a. door bewoners uit de buurt aangegeven dat zij graag willen dat de verkeerssituatie verbeterd, dat er nieuw groen geplaatst wordt en dat het parkeren beter georganiseerd wordt. Ook de speelplaats aan de Schoolstraat zou een opknapbeurt moeten krijgen. De punten zijn vertaald naar het definitieve ontwerp wat in het najaar van 2017 dat door het kwaliteitsteam van bewoners is gepresenteerd aan de buurt.

In de week van maandag 3 september zal gestart worden met de uitvoering van de Buurtaanpak door aannemersbedrijf Van Doorn Geldermalsen B.V.

Wat gaat er gebeuren:
In de periode van 3 september 2018 tot en met februari 2019 gaan er in een aantal fases bestratings- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd worden aan de Vlotbrug. Op 3 september wordt gestart met de eerste fase en zullen de woningen Voornsestraat worden afgesloten. Vervolgens komen de fase 2 (Schoolstraat), fase 3 (Kouwenoordseweg), fase 4 (Verlengde Oudejaarsweg) en fase 5 (Apolloweg) met hun afsluitingen er achteraan. Zie hiertoe bijgaande faseringstekening. Gelijktijdig pakt Verheij Integrale groenzorg het groen aan in de wijk.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats:
Fase 1 start op 3 september en de verwachte tijdsduur per fase staan in de faseringstekening weergegeven. Dit tijdsbestek wordt vooral bepaald door de hoeveelheid werk die er in zo’n fase moet gebeuren. Op bepaalde momenten kunnen de opvolgende fases zelfs gelijktijdig in uitvoering zijn, dan wordt de voorgaande fase nog afgerond en beginnen de activiteiten al op de opvolgende fase.

Bewoners worden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief.

Vragen?
Voor meer informatie of met vragen over de Buurtaanpak Vlotbrug, kunt u contact opnemen met de gemeente Hellevoetsluis, tel. 14 0181.