Buurtaanpak Ploegschaar

Het voormalig schoolgebouw aan de Ploegschaar in Hellevoetsluis voldoet niet meer en zal tijdens de winter 2019/2020 worden gesloopt. De gemeente vindt het belangrijk dat buurtbewoners een plek hebben in de wijk waar zij elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden ‘voor en door’ de buurt. Daarom gaat zij samen met buurtbewoners en de organisaties uit de wijk aan de slag voor een nieuw gebouw en een nieuwe inrichting van de buitenruimte op de plek van de huidige Ploegschaar. 

Om samen te werken aan een plan voor de nieuwe Ploegschaar worden na de startbijeenkomst verschillende ontwerpsessies georganiseerd om van een idee naar een daadwerkelijk plan te komen. De wensen en behoeften van buurtbewoners en de organisaties worden daarbij zo goed mogelijk in het plan meegenomen. Zo komt er een kwaliteitsteam van betrokken buurtbewoners, worden er inloopmomenten georganiseerd, verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief en zijn er bijeenkomsten om bijgepraat te worden. Het uitgewerkte plan wordt uiteindelijk voor een besluit voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Van ontwerpen tot bouw en inrichting

Eind september 2019 was de startbijeenkomst voor het ontwikkeling van de nieuwe plannen voor de buitenruimte, het gebouw, de ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten. In 2020 worden de plannen verder vormgegeven en naar verwachting wordt het project in 2021 afgerond. In die hele periode worden de buurtbewoners regelmatig betrokken bij de voortgang en worden activiteiten samen met hen vormgegeven. De buurtbewoners worden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De nieuwsbrieven zijn als PDF te raadplegen op deze pagina.  

Vragen?

Voor meer informatie over de Buurtaanpak Ploegschaar, kunt u contact opnemen met de gemeente Hellevoetsluis, tel. 14 0181.