Buurtaanpak Bloemen- en Plantenbuurt Oost

Op dinsdagavond 1 december 2015 is het startschot van de Buurtaanpak Bloemen- en Plantenbuurt Oost gegeven.

Op basis van deze bijeenkomst en de resultaten van een bewonersenquête is een zogeheten Kwaliteitsteam van bewoners samen met de gemeente, Maasdelta, Stichting PUSH, DOCK, SBO en politie gestart met het uitwerken van maatregelen voor de buitenruimte. Ook is er aandacht voor het verbeteren van de sociale samenhang in het gebied. Zo is eind 2016 de buurtkamer aan de Bremstraat gerealiseerd en is een vlindertuin als zelfbeheerproject in voorbereiding.

In totaal is het Kwaliteitsteam in 2016 vier keer bijeen gekomen om tot een Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de buitenruimte te komen. Op 11 februari 2017 is het Definitief Ontwerp tijdens een inloop-informatiemarkt gepresenteerd aan alle bewoners van dit gedeelte van de Bloemen- en Plantenbuurt.  Zie de animatie voor een impressie van de geplande maatregelen in de buurt.

Begin 2017 is het sportcourt aan de Parnassialaan al vernieuwd. De start van de overige werkzaamheden is voorzien aan het begin van de zomer 2017.

De buurtbewoners worden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.      De nieuwsbrieven zijn als PDF te raadplegen op deze pagina.

Vragen?
Voor meer informatie over de Buurtaanpak in de Bloemen- en Plantenbuurt Oost, kunt u contact opnemen met de gemeente Hellevoetsluis, tel. 14 0181.