Bewonersinitiatieven

Wilt u in uw buurt een leefbaarheidsproject of - activiteit uitvoeren? Dan nodigen wij u uit om uw ideeën uit te werken en in te dienen bij het Wijkbeheer.

Het wijkbeheer beschikt jaarlijks over een budget voor leefbaarheidsactiviteiten, voor en door bewoners in een straat, buurt, wijk of Hellevoetsluis als geheel.
Werken aan leefbaarheid doe je met elkaar. Het gaat in wijkbeheer om de samenwerking tussen verschillende bewoners en eventueel met wijkbeheerpartners in Hellevoetsluis.

U kunt een initiatief digitaal indienen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en online te versturen.

Aanvraag indienen

Welke aanvragen komen in aanmerking?

 • Buurtactiviteiten schoon, heel en veilig: opschonen, NL-doet, burendag, straatspeeldag, etc.
 • Straatmeubilair, groen, kunst, etc.
 • Ontmoetingsactiviteiten, workshops, spel- en speelactiviteiten, etc. 
 • Cursussen, leer/ werkprojecten, expertiseontwikkeling, etc.

Hoe verloopt de procedure?

 • U kunt een initiatief aanvragen door het digitale formulier volledig in te vullen. U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag op het door u opgegeven e-mailadres.
 • U voegt een gespecificeerde begroting toe aan de aanvraag; hierin worden alle inkomsten en uitgaven vermeld.
 • Het wijkbeheer beoordeelt uw aanvraag; daarbij wordt onder andere gekeken naar het draagvlak en de relatie met bestaand beleid en budgetten.
 • Consumpties worden niet vergoed.
 • De initiatiefnemer maakt, indien van toepassing, zoveel mogelijk gebruik van de uitleenservice (uitleenservice@stichting-push.nl).
 • De initiatiefnemer wordt per e-mail geïnformeerd over de toekenning van budget. Het opbouwwerk van Stichting PUSH neemt contact op met de aanvrager omtrent het vervolg, waaronder het uit te keren voorschot en de financiële verantwoording.
 • De activiteit wordt vermeld op de website Fijn je te Zien (www.fijnjetezien.nl). U kan gevraagd worden een bijdrage te leveren aan een artikel voor de rubriek ‘Kijk op de Wijk’ in Groot Hellevoet (tekst en foto).
 • Het opbouwwerk van stichting PUSH kan hulp bieden bij de aanvragen (opbouwwerk@stichting-push.nl).
 • Als er sprake is van een activiteit in de openbare ruimte, moet u hiervoor tijdig een evenementenvergunning aanvragen.